Pesten op de werkvloer groeiend probleem

Pesten op de werkvloer groeiend probleem

Redactie Baaz
Pesterijen op de werkvloer lijken onschuldig, maar kunnen grote gevolgen hebben. De Rijksoverheid meldt dat een op de tien mensen slachtoffer is van pesten op de werkvloer. Mensen die worden gepest melden zich drie keer zo vaak ziek, en van de mensen die thuiszitten met een burn-out, is een derde op het werk gepest. Kortom: een groot probleem.

Oorzaken pesten op werkvloer

'Een grap op zijn tijd moet toch kunnen', is een veelgehoord argument. Wanneer het echter structureel wordt en de werknemer zich niet meer kan verdedigen, kan dit tot grote problemen leiden. Het kan zelfs leiden tot heftige gezondheidsklachten, waar je als werkgever zeker niet op zit te wachten. Je kunt daarom pesten op de werkvloer maar beter voor zijn.

Nulmeting middels pestbox

Er is echter geen eenduidige aanpak te noemen dat pesten op de werkvloer tegen gaat. Desondanks bestaan een aantal verschillende manieren om pesten aan te pakken. Zo kun je een zogenaamde nulmeting doen rond pestgedrag. Een interessante manier om dit uit te voeren, is de pestbox. Zet gedurende een week een box in de kantine of op een locatie waar veel werknemers dagelijks passeren. Iedereen wordt verplicht om een vooraf opgestelde anonieme vragenlijst rond pestgedrag in te vullen en deze in de pestbox te deponeren. Grote kans dat er een verrassende uitslag uit de nulmeting komt. 

Inventariseren pesten op de werkvloer

Daarnaast is het handig om het probleem te inventariseren. Dat kan ook een bedrijfsprobleem zijn. Vergeet niet om dit probleem te vertalen in een alternatieve groepsdoel/bedrijfsdoel dat het probleem oplost. Wie zich concentreert op het probleem verliest het doel uit het oog, wie zich concentreert op het positieve groepsdoel ziet de problemen één voor één opgelost worden.

LEES OOK: Seks op de werkvloer: vaker dan je denkt

Duidelijke grens

Het is als werkgever belangrijk om duidelijk te maken wat niet getolereerd wordt binnen je team of organisatie. Zet dit kracht bij door helder te zijn in wat de consequenties voor werknemers zijn bij ongewenst gedrag. De werknemers denken dan wel twee keer na voordat ze tot handelen overgaan.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie