Een op de drie jongvolwassenen ervaart pesten of discriminatie op het werk
Een op de drie jongvolwassenen ervaart pesten of discriminatie op het werk

Een op de drie jongvolwassenen ervaart pesten of discriminatie op het werk

Redactie Baaz

40% jonge werkenden vindt maatregelen werkgever tegen pesten, racisme en discriminatie onvoldoende

Op 19 april vindt de Landelijke Dag tegen Pesten plaats. Tempo-Team liet onderzoek uitvoeren naar factoren die werkplezier kunnen belemmeren. Daaruit blijkt dat één op de drie jonge werkenden wel eens pesten of discriminatie op de werkvloer ervaart. Vier op de tien 18-34 jarigen met een (bij)baan vindt dat werkgevers tekortschieten in maatregelen ter voorkoming van pesten, racisme en discriminatie.

Pesten op de werkvloer gebeurt in de meeste gevallen door collega’s (59%), maar ook klanten worden opvallend vaak genoemd (26%). Niet serieus worden genomen, roddels verspreiden en kleineren komen het vaakst voor. Discriminatie komt in ruim vier op de tien gevallen van collega’s en in bijna een op de drie gevallen van klanten. Discriminatie vindt het vaakst plaats op grond van afkomst, huidskleur en geslacht. Een kwart van de jonge werkenden ervaart zelf weleens racisme op het werk. Racisme op de werkvloer komt in ruim vier op de tien gevallen van collega’s, 30% komt van klanten. In de helft van de gevallen vindt racisme plaats op grond van huidskleur, gevolgd door nationaliteit en geloofsovertuiging.

Linda Hopmans, operationeel directeur bij Tempo-Team: “Deze cijfers liegen er niet om. Ondanks alle maatschappelijke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijkt er dus nog veel werk te verrichten. Het is schrijnend, we hebben het hier over jongvolwassenen aan het begin van hun loopbaan. Iedereen verdient een onbezorgde start en veilige werkomgeving.”

Veelvoorkomende belemmeringen werkplezier

Volgens ondervraagden hebben de band met collega's, de inhoud van het werk en het krijgen van waardering allemaal een positieve invloed. Toch ervaart twee op de drie jonge werkenden belemmeringen die invloed hebben op de mate van werkplezier. Het valt op dat dit vaker voorkomt bij vrouwen en fulltimers. 

Hoge werkdruk is bij uitstek de meest genoemde belemmering voor werkplezier (34%). Vervolgens volgen het ontbreken van waardering van de leidinggevende (18%) en faalangst (15%). Bij vrouwen beïnvloeden een te hoge werkdruk en faalangst het werkplezier vaker dan bij mannen. Pesten en discriminatie worden allebei door 3% van de ondervraagden genoemd in de lijst van werkbelemmeringen. Het valt wel op dat mannen, lager opgeleiden en fulltimers relatief vaker zelf met pesten te maken krijgen.

Werkplezier niet alleen een morele verplichting

Volgens Hopmans is het onbegrijpelijk dat werkplezier belemmeringen niet serieuzer worden genomen. “Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen werkplezier steeds vaker als belangrijkste drijfveer hebben om te kiezen voor een bepaalde werkgever. Ze vinden het in veel gevallen nog belangrijker dan salaris. Los van het feit dat iedereen een veilige werkplek verdient is het daarom zeker in tijden van record schaarste op de arbeidsmarkt belangrijk dat werkgevers werkplezier omarmen. Je bent het daarmee niet alleen moreel verplicht, investeren in werkplezier en het wegnemen van belemmeringen is een win-win situatie.”

Verantwoording van het onderzoek

Met de inzichten uit het onderzoek ‘Belemmeringen Werkplezier’ wil Tempo-Team werkgevers en werknemers bewust maken over factoren die werkplezier beïnvloeden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Tempo-Team, onder 1.000 werkenden van 18 t/m 34 jaar met een (bij)baan in Nederland. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie