TEDx report: innovatie in het onderwijs

TEDx report: innovatie in het onderwijs

Redactie Baaz
TEDx Amsterdam bestaat al een aantal jaar, maar voor het eerst werd er een TEDx georganiseerd die volledig toegewijd was aan de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

 In de Spiegelzaal van het Amsterdamse Concertgebouw kwamen sprekers uit allerlei sectoren aan het woord om hun licht te laten schijnen over ons onderwijssysteem. Zo kwam de wethouder van Amsterdam, Lodewijk Asscher vertellen over zijn ervaringen met het onderwijs in Amsterdam en hoe hij de toekomst ziet. Er kwamen sprekers aan het woord die door een persoonlijke ervaring een sterke motivatie hebben ontwikkeld om een verandering in het onderwijs teweeg te brengen.

Enthousiasme, creatieve ideeën en vooruitstrevende gedachten zijn TEDx niet vreemd, zo ook niet op deze dag waar het onderwijs centraal stond. Maar over één zaak was iedereen de zaal het roerend eens: onderwijs is de sleutel tot de toekomst van ons land; er moet echt veel veranderen.

Met praten over veranderingen alleen, kom je er niet

Hoewel de samenleving continu evolueert, is er bij het onderwijs de afgelopen veertig jaar nauwelijks iets veranderd. Wat spreker Arne Gast, partner bij McKinsey duidelijk naar voren bracht, is dat educatie in Nederland al jaren lang ‘stuck on good’ is. Omdat we het besef hebben dat het onderwijs in Nederland goed is, is er weinig draagvlak en motivatie in de brede samenleving te vinden om daadwerkelijk te kijken naar vooruitgang. Alleen als wij vooruitgang blijven boeken, kunnen we daadwerkelijk ook goed blijven. Met praten over veranderingen alleen, kom je er niet.

Waar TEDx de mensen bij elkaar brengt om te praten over de toekomst, innovatie, ideeën binnen het onderwijs, moet er ook iets of iemand de stap zetten om deze ideeën tot uitvoering te brengen. Natuurlijk dragen wij graag ons steentje bij. 'Wij willen graag de aansluiting houden met de huidige generatie. Waar het bij TEDx gaat over het delen van ideeën met de mensen om je heen, hebben wij het over de power om de ideeën uit te voeren, ook wel the power to do more. Wij helpen ondernemers graag het stapje te laten zetten om hun werk beter te doen,' zegt Shadi Jaber, vice voorzitter Young Professional netwerk.

Als jij de mogelijkheid zou hebben om het onderwijs te veranderen...

Om zich te laten inspireren over wat er leeft in het onderwijs, zetten wij tijdens TEDxAmsterdamED in de foyer een stand neer waar deelnemers van het event gevraagd werd om antwoord te geven op de volgende vraag: 'Als jij de mogelijkheid zou hebben om het onderwijs te veranderen … wat zou je dan doen? (If you had the Power to change education … what would you do?)'. Een vraag waar niet zo gemakkelijk een antwoord op te vinden was, zo bleek in eerste instantie, maar naar mate de dag vorderde en steeds meer deelnemers geïnspireerd raakten door de sprekers, stonden steeds meer mensen in de rij om hun antwoord op deze vraag te delen.

Een steeds terugkomend aspect tijdens TEDxAmsteramED is de vraag naar een betere interactie tussen de leerling en de leraar. Waar de leerling zich mee ontwikkeld met de samenleving, blijven de ontwikkelingen in het leersysteem en de lesmiddelen vaak nog achter. Hier valt dus nog veel winst te behalen.

Techniek omarmd

Het is natuurlijk gemakkelijk om voorbijgangers te vragen naar hun mening, maar hoe denken wij zelf het onderwijs te kunnen veranderen? 'Wij kijken van nature vanuit technologisch perspectief naar educatie. We zien ook dat techniek niet meer weg te denken is in het moderne onderwijs. Wij willen daarom de studenten inspireren om te leren en de leraren de mogelijkheid geven om het doceren gemakkelijk te maken. Door een eenvoudigere manier van lesgeven, houdt de leraar meer tijd over voor de interactie met de leerlingen,' zegt Diederick Zijlsta, Sales Director Education.

Dat leerlingen techniek allang hebben omarmd, mag duidelijk zijn. De huidige generatie heeft vaak al een smartphone, tablet of notebook, of zelfs alle drie. Leerlingen verwachten dan ook steeds vaker hun apparatuur te kunnen gebruiken wanneer zij de les inkomen. Er is echter nog steeds een groot verschil in de beschikbare techniek en het gebruik ervan in het klaslokaal.

'In principe is de technologie er al. Bijna alle scholen beschikken over de juiste software en hardware, maar het is belangrijk om ook de technologie naar het leslokaal te brengen. Gemakkelijk is het niet; het vraagt om een nieuwe vorm van didactiek. Het is daarom belangrijk dat docenten en besturen bekend raken met de nieuwe technieken die beschikbaar zijn, events als TEDx kunnen hierin een belangrijke rol spelen', zegt Jan van ’t Klooster, Business Development Onderwijs.

Gevarieerde doorstroom naar de arbeidsmarkt

Daarnaast is de ontwikkeling van het onderwijs niet alleen voor het niveau van het onderwijs relevant, ook zal het in de toekomst een meer gevarieerde doorstroom naar de arbeidsmarkt kunnen bieden. 'Wij merken dat het vinden van het juiste technisch opgeleide personeel steeds lastiger wordt. Wanneer de integratie van technologie het onderwijs op een hoger niveau gaat brengen en tegelijkertijd ook de nieuwe techneuten van de toekomst worden geïnteresseerd en opgeleid, heeft de samenleving en de arbeidsmarkt daar in de toekomst zeker profijt van,' aldus van ‘t Klooster.

Al met al hebben we tijdens TEDx Amsterdam ED kunnen concluderen dat Nederland vol zit met nieuwe en innovatieve ideeën over hoe het onderwijssysteem in de toekomst veranderd kan en moet worden. Het belangrijkste doel dat deze dag naar voren kwam is de brug te slaan tussen de leraar en de leerling. Een grotere interactiviteit tijdens het leerproces zal een positieve uitwerking hebben op de prestaties van de leerling en technologie gaat daarbij een grote rol spelen. Het is essentieel om de leerling actiever te betrekken bij het lesgeven en het leerproces en de leraar de kans te geven om technologie als verlengstuk bij het lesgeven te gebruiken. Enthousiasme, inspiratie en middelen hebben we in Nederland genoeg. Nu nog de leraren en schoolbesturen ervan overtuigen dat de beschikbare oplossingen van nu en de toekomst daadwerkelijk verandering teweeg kunnen brengen in het Nederlandse onderwijs systeem en het zo op een hoger niveau kan tillen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie