Wat kan een Bouwrecht Advocaat voor jou  betekenen?

Wat kan een Bouwrecht Advocaat voor jou betekenen?

Redactie Baaz

Het recht kan lastig zijn en niet eenvoudig te begrijpen. Dat geldt vooral voor het bouwrecht. Zo kunnen in het bouwrecht niet alleen de regels uit het wetboek van toepassing zijn, maar ook regels uit andere bronnen. Denk daarbij aan rechten en verplichtingen opgenomen in het Bouwbesluit en standaardvoorwaarden gehanteerd in de bouw, zoals  de UAV 2012 ( Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 ). Kortom veel regels, die je geacht wordt te kennen als je een aannemingsovereenkomst aangaat of bouwgeschil hebt.

Waarom een bouwrecht advocaat inschakelen?

Voor een leek is de bouwwetgeving complex. Het inhuren van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat kan dan het verschil maken tussen een soepel verlopend project en een nachtmerrie vol juridische complicaties. Deze experts, met hun diepgaande kennis van bouwrechtelijke kwesties, kunnen jou helpen met het opstellen of beoordelen van contracten, zodat kostbare juridische missers kunnen worden voorkomen. Uiteraard kunnen zij jou ook helpen bij geschillen, zoals bij gebreken in het uitgevoerde werk.

Hieronder enkele voorbeelden waarbij een bouwrecht advocaat je van dienst kan zijn.

Juridisch Advies: Een bouwrecht advocaat is je deskundige gids door het doolhof van bouwvoorschriften en contracten. Hij kan je adviseren over zaken als vergunningen, aannemingscontracten en aansprakelijkheid.

Contractuele Geschillen: Bij geschillen over contracten, zoals vertragingen, gebreken of niet-nakoming van overeenkomsten ( inclusief opzeggen of ontbinden aannemingsovereenkomst ) , kan een bouwrecht advocaat optreden als bemiddelaar en proberen geschillen buiten de rechtszaal op te lossen. Als dat niet lukt, kan de bouwrecht advocaat je belangen verdedigen in een juridische procedure.

Meer en minderwerk: veel geschillen in de bouw gaan over meer- en minder werk. Een goede bouwjurist kan je daarbij helpen.

Aansprakelijkheidskwesties: In het geval van schade, gebreken in het bouwwerk of andere aansprakelijkheidskwesties op de bouwplaats, zal een bouwrecht advocaat je helpen bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid en het beschermen van jouw belangen.

Correspondentie met wederpartij: als je benadeelt bent in een bouwzaak, kan een bouwrecht advocaat je wederpartij aanschrijven of in gebreke stellen. Dat uiteraard met het doel de zaak goed voor jou op te lossen.

Procederen, Arbitrage en Geschillenbeslechting: Bouwrecht advocaten zijn bedreven in het procederen bij de rechter of bij de Raad van Arbitrage. Maar ook bij alternatieve geschillenbeslechting,  zoals bemiddeling en mediation. Dit kan vaak een snellere en minder kostbare manier zijn om geschillen op te lossen dan een langdurige rechtszaak.

Preventie: Voorkomen is altijd beter dan ‘genezen’. Een bouwrecht advocaat kan je informeren over de risico’s van je bouwproject en je adviseren hoe deze te minimaliseren, wat je uiteindelijk veel geld en ergernis kan besparen.

Kortom, een bouwrecht advocaat is een waardevolle hulpverlener voor je bouwzaak. De expertise van een bouwadvocaat kan je helpen problemen te voorkomen, geschillen op te lossen en jouw belangen te beschermen. Dus, als je een bouwcontract wilt aangaan of te maken hebt met een bouwvraag of bouwgeschil, aarzel dan niet om een ervaren bouwrecht advocaat in te schakelen. 

Juridische hulp nodig?

Hen jij te maken met een bouwkwestie of bouwgeschil? Bel ( 020 6890 863 ) of mail met de bouwrecht advocaten en juristen van Bouwrecht-advocaat.nl.  Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en staan klaar voor jouw juridische bouwzaak.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie