Een Huurovereenkomst voor je Bedrijf: Waar Moet je Op Letten?

Een Huurovereenkomst voor je Bedrijf: Waar Moet je Op Letten?

Redactie Baaz

Je bent ondernemer en wilt een bedrijfsruimte huren. Waar moet je dan op letten? Wat zijn de belangrijke contractsbepalingen. Valt er nog wat te onderhandelen? En wie kan jou adviseren?

De Juiste Locatie

Een van de eerste stappen bij het aangaan van een huurovereenkomst is het vinden van de juiste locatie voor je bedrijf. De locatie kan aanzienlijke invloed hebben op het succes van je onderneming. Het is belangrijk om te overwegen of de locatie geschikt is voor je doelgroep, of er voldoende parkeergelegenheid is en of de locatie past bij je bedrijfsactiviteiten.

Uiteraard is het voor een winkel belangrijk dat je in een straat zit met veel passanten. Voor een kantoorruimte of ambachtsruimte is dat veel minder van belang.

Huurperiode 

Denk na over de periode dat je wilt huren. De huurperiode voor winkelruimte en horeca is meestal een vast gegeven, namelijk 2 x 5 jaar.  Wel kun je voor dergelijke bedrijfsruimte een proeftijd afspreken die niet langer kan duren dan 2 jaar.

Voor andere soorten bedrijfsruimte is de huurperiode vrijelijk af te spreken tussen huurder en verhuurder.  Als je als huurder niet te veel risico wil nemen is het raadzaam een huurovereenkomst aan te gaan voor een niet te lange huurperiode met daarbovenop een optie voor de huurder om het huurcontract met een x-aantal jaar te verlengen.

Bestemmingsplan

Het is te adviseren het bestemmingsplan van de gemeente te raadplegen. Je kunt dan nagaan  of de door jou voorgenomen activiteiten in het betreffende pand zijn toegestaan.

Huurprijs 

De huurprijs is een van de belangrijkste voorwaarden van de huurovereenkomst. Ga niet akkoord met een huurprijs die je ( mogelijk ) niet kunt betalen. 

Je kunt proberen te onderhandelen over de huurprijs. Ga bijvoorbeeld na wat de huurprijs is voor vergelijkbare panden in de omgeving en neem daarbij meerdere factoren in overweging, zoals de locatie, het soort pand en de duur van de overeenkomst.  Probeer ook te achterhalen hoe lang het pand al niet verhuurd is. Dat versterkt je onderhandelingspositie.

Onderhoudskosten en gebreken

In veel gevallen komen kleine reparaties voor rekening van de huurder en grote reparaties voor rekening van de verhuurder. Maar let op: regelmatig wordt in huurcontracten en de bijbehorende algemene bepalingen van deze regeling afgeweken ten nadele van de huurder. Wees daar scherp op en probeer de onderhoudsverplichtingen zoveel mogelijk te verleggen naar verhuurder.

Let voordat je een huurovereenkomst aangaat goed op eventuele gebreken aan het gehuurde. Mogelijk is verhuurder bereid deze nog te herstellen of de huurprijs te verlagen.

Wijzigingen aan het gehuurde

Lang niet altijd is de huurruimte een ‘maatpak’. Wellicht wil je wat wijzigen aan het gehuurde of wil je reclameborden aanbrengen. Maak hierover duidelijke afspraken. Spreek bij voorkeur of dat je toegestane wijzingen niet hoeft te verwijderen/herstellen bij einde huurovereenkomst.

Het is aan te raden om bij zowel het aangaan van de huurovereenkomst als bij opzegging van de huurovereenkomst een staat van oplevering op te maken. Op deze manier kunnen onnodige discussies over eventuele gebreken en/of veranderingen aan het pand worden vermeden

Leg alles schriftelijk vast

Regelmatig worden er mondelinge ( aanvullende ) afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder. Dat is niet verstandig. Je zult niet de eerste huurder zijn die gemaakte mondelinge afspraken niet kan bewijzen.

Exit Strategie en onderhuur

Denk ook na over je exit strategie. Wat gebeurt er als je bedrijf groeit en je meer ruimte nodig hebt? Wat als de zaken niet goed gaan en je de overeenkomst wilt beëindigen? Een goed opgestelde huurovereenkomst moet bij voorkeur ook de voorwaarden voor beëindiging of zelfs de mogelijke overdracht van de huurrechten bevatten.

Maar denk ook aan eventueel te maken afspraken over het mogen onderverhuren van de bedrijfsruimte of een deel daarvan.

Hoe kan een Huurrecht Advocaat of Jurist Helpen?

Een vergissing bij het aangaan van een huurovereenkomst is zo gemaakt. Die vergissingen kunnen erg duur uitvallen. Vraag daarom rechtshulp van een gespecialiseerde advocaat of jurist. Wat kan een huurrecht specialist voor je doen?

1. Juridisch Advies: een huurrecht advocaat kan je adviseren over de juridische aspecten van de huurovereenkomst en eventuele valkuilen identificeren.

2. Onderhandelingen: een huurrecht advocaat kan namens jou onderhandelen met de verhuurder om de voorwaarden van de overeenkomst te verbeteren en ervoor te zorgen dat je belangen worden beschermd.

3. Contractopstelling: een huurrecht advocaat kan de huurovereenkomst opstellen of herzien om ervoor te zorgen dat deze juridisch afdwingbaar en in jouw voordeel is.

4. Geschillenoplossing: Als er tijdens de looptijd van de overeenkomst geschillen ontstaan, kan een advocaat of jurist je bijstaan bij de oplossing ervan, inclusief het voeren van juridische procedures indien nodig.

Kortom, het aangaan van een huurovereenkomst voor je bedrijf is een cruciale stap waarbij veel op het spel staat. Het inhuren van een huurrecht advocaat of jurist kan je risico’s beperken, je belangen beschermen en ervoor zorgen dat je met vertrouwen de volgende stap in je onderneming kunt zetten. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en laat je bijstaan door een professional om een succesvolle huurovereenkomst te garanderen.

Voor meer informatie en hulp: bel of mail Recht & Raad

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie