Waarom je ook zonder risicovol beroep een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet nemen als zzp’er

Waarom je ook zonder risicovol beroep een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet nemen als zzp’er

Redactie Baaz

Lang niet alle zzp’ers kiezen ervoor om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Dat is een vrije keuze die gebaseerd is op de extra vaste lasten die zo’n verzekering oplevert. In risicovolle beroepen is dat een zeer onverstandige keuze, want daar is de kans dat er iets gebeurt waardoor je (deels) arbeidsongeschikt raakt vrij groot. Maar ook als je géén risicovol beroep hebt, is het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers niet te onderschatten. We geven een aantal redenen voor waarom dat het geval is.

Ongeval buiten werktijd

Dat de kans klein is dat je onder werktijd met een werkgerelateerd ongeval te maken krijgt, is voor veel zzp’ers zonder risicovol beroep een reden om geen AOV te nemen. Dat is echter wat al te kort door de bocht, want tijdens het werk is het natuurlijk niet het enige moment waarop je een ongeval kunt krijgen met grote gevolgen voor je werkcapaciteiten. Thuis kan er van alles gebeuren, net als in het verkeer. Dat zijn risico’s waar iedereen mee te maken krijgt en die met een beetje pech ook arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben. Ook daarom is het, gezien het ontbrekende vangnet bij zzp’ers, verstandig om toch die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers te nemen.

Ziekte

Een ongeval is niet de enige manier waarop je mogelijkheden om je werk uit te voeren beperkt kunnen worden. Ziekte kan dat effect ook hebben. Soms voor een relatief korte periode, maar het kan ook langdurig of zelfs permanent zijn. Dit is iets wat je nog veel minder in de hand hebt dan het risico op ongevallen. Ziekte kan iedereen overkomen, en dan zit je met de gebakken peren. Het is al een zware emotionele dreun, zeker als het om een ernstige ziekte gaat, maar die dreun wordt extra groot als het gevolg is dat je je inkomen verliest. Dat kun je voorkomen door preventief die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers af te sluiten.

Burn-out of depressie

Ziekte hoeft niet altijd fysiek te zijn. Het kan zich ook in je hoofd afspelen en zo je leven sterk negatief beïnvloeden. Veel mensen lopen in hun leven wel minstens een keer tegen een burn-out of depressie aan. Het werk kan daar overigens een factor in zijn, maar dat hoeft niet. Linksom of rechts om kan een burn-out of depressie ervoor zorgen dat je geen energie meer hebt en niet meer weet waar je het moet zoeken. Ook dan komt je werk in het gedrang. Doorgaans is – mits je hulp zoekt en aan je herstel werkt – van tijdelijke aard, maar in die tijd gaat werken een probleem zijn. Ook dan heb je aanvulling van inkomen nodig door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Uiteindelijk gaat het om je eigen financiële zekerheid. Ondernemer worden is risicovol, omdat er veel verantwoordelijkheid op je eigen schouders rust en de vangnetten zeer beperkt zijn. Het is aan jouzelf om je te wapenen tegen de risico’s, en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is een van die risico’s waar je serieus rekening mee moet houden. Wil je geen AOV afsluiten, denk dan op z’n minst na over een andere manier om een vangnet te creëren voor jezelf voor het geval dat je (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie