Veel ZZP'ers treffen geen voorziening arbeidsongeschiktheid

ZZP
Fenna Kiebert
41 procent van de ZZP’ers heeft naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Vaak zijn er vanwege de kosten geen verzekeringen afgesloten en wordt er geen spaargeld of belegging achter de hand gehouden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS.

In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan 5,5 duizend ZZP’ers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Zo niet, werd er gevraagd wat de redenen zijn om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Ruim 4 op de 10 ZZP’ers gaf aan geen enkele voorziening te hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij hebben geen verzekering voor het werk als zelfstandige en kunnen ook niet terugvallen op spaargeld, beleggingen of op het vermogen dat zit in hun eigen bedrijf of woning.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor werknemers de belangrijkste voorziening om het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid af te dekken. Daarom is voor hen deze verzekering ook verplicht. ZZP’ers kunnen de verzekering voor arbeidsongeschiktheid vrijwillig afsluiten. Volgens recent gepubliceerde cijfers uit het Integraal inkomens- en vermogensonderzoek van het CBS betaalde in 2017 maar 1 op de 5 ZZP’ers hier een premie voor.

LEES OOK: Dit mag niet ontbreken op jouw visitekaartje

De reden die ZZP’ers geven voor het niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn vooral de kosten. 46 procent van hen geeft aan dat ze zo’n verzekering te duur te vinden voor wat het inhoudt, 37 procent zegt de kosten voor een verzekering niet eens te kunnen betalen. 1 op de 5 ZZP’ers heeft de verzekering dus wel. Een vijfde geeft aan terug te kunnen vallen op het inkomen van de partner, vooral veel vrouwen zeggen dit. Tot slot is er nog een kleine groep die zegt niet te worden geaccepteerd bij een verzekering. Dit kan komen door de leeftijd of gezondheid.

Spaargeld en beleggingen

De meeste ZZP’ers geven aan spaargeld of beleggingen te bezitten als voorziening bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Ongeveer een derde van de ZZP’ers zegt dat ze hier wel op terug kunnen vallen mocht het zover komen. 10 procent van de zelfstandige ondernemers denkt het risico af te kunnen dekken met de waarde van hun eigen woning. 

Verplicht

ZZP’ers zijn binnenkort hoogstwaarschijnlijk verplicht een verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten. Dit is afgesproken in het recent afgesloten akkoord tussen het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen. 

afbeelding van Fenna Kiebert

Fenna Kiebert | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Fenna