Navigeren door Bedrijfsovername

Navigeren door Bedrijfsovername

Redactie Baaz

De vergrijzing van de bevolking heeft een opmerkelijk neveneffect: een gestage toename van bedrijfsverkopen. Het is een fenomeen dat voornamelijk wordt aangedreven door de geleidelijke pensionering van de babyboomgeneratie. Als gevolg hiervan bevindt zich momenteel een 'verhitte' transactiemarkt in een groeifase, met vaak lucratieve opbrengsten voor ondernemers die hun bedrijf verkopen. Dit proces van bedrijfsovername is echter verre van eenvoudig, met talloze financiële, juridische en fiscale aspecten die bij een dergelijke transactie komen kijken. Wij gingen in gesprek met Frits Beunke en Joost Coopmans, die zich voornamelijk richten op deze technische aspecten. Volgens hen is het belangrijk om te erkennen dat de emotionele implicaties van het verkopen van een (familie)bedrijf ook een rol kunnen spelen.

Tekst: Nina Oomen

 

Frits Beunke en Joost Coopmans, gerenommeerde auteurs en experts op het gebied van bedrijfsovernames, hebben in hun recente werk 'PRAKTIJKBOEK BEDRIJFSOVERNAME' een waardevolle bron gecreëerd voor ondernemers die geconfronteerd worden met de complexiteit van het verkoopproces. Het boek biedt inzichten, begeleiding en houvast voor ondernemers die vaak slechts één keer in hun leven met een dergelijke beslissing worden geconfronteerd. Hun werk bestrijkt het gehele spectrum van bedrijfsovername, beginnend bij het voorbereiden van het bedrijf voor verkoop. Hierbij komt onder andere het verkoopklaar maken van de onderneming en de indicatieve waardebepaling aan bod. Met behulp van praktische adviezen en inzichten belichten de auteurs ook het verkoopproces zelf, inclusief de verschillende transactievormen en de stappen om mogelijke kopers te vinden. Het omvat zelfs gedetailleerde besprekingen over het vastleggen van afspraken, due diligence en onderhandelingen.

Het gesprek met Beunke en Coopmans draaide om het onthullen van de kerngedachten achter hun boek. Volgens hen is een van de sleutelfactoren voor een succesvolle bedrijfsovername het betrekken van deskundigen. Een fusie- en overname-adviseur (M&A) speelt vaak een cruciale rol in dit proces, vanwege zijn initiatieven, regisserende rol en begeleiding gedurende het gehele traject. Het duo benadrukt het belang van vertrouwen in de M&A-adviseur, omdat deze adviseur fungeert als een klankbord, adviseur en organisator, en alles met betrekking tot de overname deelt. Terwijl het boek zich voornamelijk richt op het perspectief van de verkoper, benadrukken de auteurs dat het eveneens relevant is voor potentiële kopers en iedereen die geïnteresseerd is in het proces van bedrijfsovername. Het hele overnameproces heeft immers twee zijden: verkopers en kopers, elk met hun eigen perspectief en belangen. Als lezer wordt je verrijkt met een begrip van beide perspectieven, waardoor je een holistisch beeld krijgt van het gehele proces. 

Beunke en Coopmans hopen dat 'PRAKTIJKBOEK BEDRIJFSOVERNAME' ondernemers voorziet van een dieper inzicht in de complexe wereld van bedrijfsovernames. Terwijl ze aanmoedigen om professionele hulp te zoeken in dit traject, waarschuwen ze dat het boek niet als doe-het-zelfhandleiding moet worden gebruikt. Ze erkennen dat er talloze valkuilen zijn en dat de risico's, gezien de belangen van alle betrokken partijen, aanzienlijk kunnen zijn. In een zakelijke omgeving waar het verkopen van een bedrijf een stap is die slechts één keer wordt genomen, biedt 'PRAKTIJK BOEKBEDRIJFSOVERNAME' een kompas voor ondernemers. Met diepgaande inzichten en een holistische benadering helpt het hen om de complexe en emotionele reis van bedrijfsovername met vertrouwen tegemoet te treden.

 

Lees hem nu digitaal -  BAAZ 3.2023

BAAZ 3.2023

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie