Mkb vaker slachtoffer cybercrime
Mkb vaker slachtoffer cybercrime

Mkb vaker slachtoffer cybercrime

Redactie Baaz

Tegenwoordig bestaat er een heel scala aan cybercrime. Criminelen zoeken meestal de makkelijkste weg om hun doel te bereiken. Inmiddels hebben grote bedrijven zich al goed beschermd, maar mkb-bedrijven krijgen juist steeds meer te maken met cybercrime.

Riciso cybercrime

De meeste grote (internationale) bedrijven weten zich al goed te beschermen tegen cybercriminelen, maar het midden- en kleinbedrijf daarentegen is steeds vaker slachtoffer van cybercrime. Het afgelopen jaar is elf procent van de grotere ondernemingen wel eens aangevallen via het internet, tegen 23 procent van mkb-bedrijven, zo blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Het mkb worstelt volgens de bank met de aanpak en de kosten van hun cybersecurity. Investeringen in it zijn namelijk kostbaar en veel mkb'ers onderschatten de kans dat zij getroffen worden door cybercrime. 'Investeren in cybersecurity is voor een deel te vergelijken met het nemen van een verzekering tegen schade. Het verschil is echter dat terwijl andere bedrijfsrisico's relatief stabiel blijven, het risico op cybercrime juist sterk toeneemt. En naar mate het bedrijf groter groeit, neemt de potentiële schade ook toe', zo meldt de bank.

Verschillende soorten cybercrime

Cybercriminelen hebben twee doelen, namelijk: het verkrijgen van informatie voor economisch gewin of het veroorzaken van schade. Zo richten virussen en DDoS-aanvallen vooral schade aan, terwijl ransomware en hacken gericht zijn op krijgen van cruciale bedrijfsinformatie of afpersing. Het is dus belangrijk om je tegen cybercrime te beschermen, maar voor veel bedrijven in het mkb zorgen de hoge kosten van it-investeringen ervoor dat ze dit niet of nauwelijks doen. Daarom zijn er in de markt oplossingen ontstaan die zich richten op deze bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan cybersecurity software of databeheer in de cloud. De bank verwacht dat vooral dit segment van de cybersecuritymarkt de komende jaren sterk zal toenemen.

Protocol

Met één keer een security software aanschaffen ben je er nog niet. Je beschermen tegen cybercriminelen is een proces dat altijd in ontwikkeling blijft. Daarom moet er een totaaloplossing komen. Begin bijvoorbeeld bij je werknemers. Stel een protocol op hoe zij veilig met it-toepassingen om moeten gaan. Menselijk falen is vaak de zwakke schakel en dat kan leiden tot een cyberaanval. Denk aan het gebruik van privé-mail voor het versturen van belangrijke documenten of mobiele devices voor zakelijk gebruik.

Wetgeving

Volgens de ABN AMRO is openheid over cybercrime de beste manier om cybersecurity te versterken. Om de privacy van consumenten te beschermen is per 1 januari 2016 nieuwe wetgeving van kracht. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een meldplicht toegevoegd van datalekken. Deze meldplicht datalekken houdt in dat overheden en bedrijven meteen een melding moeten doen als zij een ernstig datalek hebben.
 
Cybercrime kostte de Nederlandse samenleving in 2014 naar schatting ongeveer negen miljard euro. Dat is zo'n 1,5 procent van ons BNP. Kijk hier voor meer informatie over de cybercrimecijfers van ABN AMRO

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie