Kleine bedrijven krijgen vanaf volgend jaar eenvoudiger zonnepanelen

Sterre Hartjes
Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker voor kleinere ondernemers om een subsidie aan te vragen voor energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen op de daken van hun winkel of bedrijfspand. Het kabinet heeft hiervoor 100 miljoen euro uitgetrokken.

Wijzigingen in begroting

Deze week hebben de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een wijzigingsvoorstel ingediend voor de begroting van Economische Zaken voor aankomend jaar. De partijen willen met de 100 miljoen euro die is losgemaakt ondernemers van kleinere bedrijven laten profiteren.

Subsidie voor zonnepanelen

De ondernemers van midden- en kleinbedrijven vissen nu vaak achter het net wanneer het op subsidies aankomt. De energie die een kleinbedrijf verbruikt, is teveel om aan de voorwaarde van de regeling van particulieren toe voldoen, maar is weer te weinig om voor de regeling voor grote bedrijven in aanmerking te komen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om de zonnepanelen te betalen. 

Verplichte veranderingen

Nederland loopt in vergelijking met andere landen achter op het gebied van de opwekking van duurzame energie. Sinds dit jaar moeten alle ondernemers verplicht melden welke energiebesparende acties ze nemen. Daarnaast is het voor de bedrijven verplicht om groene investeringen te doen die binnen vijf jaar terug zijn te verdienen.