'Fors investeren in talent is de sleutel tot succesvolle verandering'
'Fors investeren in talent is de sleutel tot succesvolle verandering'

'Fors investeren in talent is de sleutel tot succesvolle verandering'

Redactie Baaz
Corporate topvrouw Claudia Zuiderwijk deelt haar kijk op talent. Als bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel vertelt ze wat talent voor haar betekent, hoe zij achter haar eigen talenten is gekomen en welke rol talent speelt binnen de KvK. 'Fors investeren in talent is dé manier om verandering in een organisatie voor elkaar te krijgen. Vrouwen hebben evenveel talent als mannen, dus we moeten stoppen met de glazenplafond discussie”, aldus mevrouw Zuiderwijk.

 Wat is talent?

'Talent is iets waar je goed in bent én iets wat iedereen bezit. Het belangrijkste is ondervinden hoe je je talent kunt (door)ontwikkelen. Ik adviseer iedereen actief te zoeken naar zijn/haar talent, waarbij coaching en begeleiding essentieel is. Door algemene beoordelingen wordt talent niet goed benut. Je kunt dan van een 4 een 6’je maken, maar dit zorgt er niet voor dat iemand gaat uitblinken. Wil je iemand laten schitteren, kijk dan naar wat iemands kracht is, en daag hem of haar uit dit talent versneld uit te bouwen. Uit eigen ervaring weet ik dat mensen het fijn vinden als talenten erkend worden. Dit zorgt voor extra commitment en dat is heel waardevol voor iedere organisatie.'

Vrouwelijk talent

'De discussie over het glazen plafond wil ik liever niet voeren, want ik word hier heel moe van. Onderzoek wijst uit dat er geen verschil van structuur in hersenen tussen man en vrouw is, dus waarom dan al die ophef? Er zijn genoeg leuke, goede en slimme vrouwen en vrouwen zijn absoluut eager en ambitieus. De media moeten daarom succesvolle vrouwen meer laten zien, in plaats van alsmaar hameren op de lage ratio vrouwen aan de top. Mixed teams werken voor mij het fijnst en ik sta volledig achter een gelijke verhouding van man/vrouw in besturen: 50/50 dus!'

Talent bij de KVK

'Talentontwikkeling is voor iedere organisatie van belang, maar zeker voor de KvK. We zijn het bedrijf opnieuw aan het uitvinden, als gevolg van de fusie van veertien organisaties. Dit kan alleen als je mensen in hun kracht zet, zodat zij echt hun talent vol benutten. Er wordt bij de KvK breed ingezet op talentontwikkeling. Dit doen wij op diverse manieren: er is een aparte leergang voor adviseurs (e-adviseur), een modern career development plan (inclusief career scans), een speciale toptalenten leergang (in co-creatie met Tias). Ook is er een zwaar management development traject opgezet, om ervoor te zorgen dat inhoud en management vaardigheden passen bij de organisatie die de KvK wil zijn. Daarnaast peilt de KvK haar werknemers via een gevoelsthermometer. Deze kijkt of iedereen nog wel lekker in zijn vel zit en op het optimum van leren. Door de reorganisatie heeft KvK als organisatie goed gekeken wat zij precies is, welke kennis hiervoor nodig is en welke kennis zij allemaal al in huis heeft. Het tekort proberen we met loopbaanontwikkeling op te vullen. Al met al is talent voor de KvK een van de belangrijkste thema’s om de organisatie daadwerkelijk ‘fit for the future’ te maken. Het opnieuw uitvinden van de KvK zie ik dan ook als een van mijn big improvements.'

Omgeving en talent

'Als een organisatie een ontwikkeling doormaakt, geldt dat ook voor alle mensen in die organisatie. Voor werknemers rijst dan de vraag of zij na de koersverandering hun talent daar nog kunnen benutten. Er zijn mensen die in een bepaalde omgeving niet tot hun recht komen, terwijl ze ongelofelijk getalenteerd zijn. Vaak zie je dat zij in een ander type cultuur en setting wel kunnen bloeien, maar zij moeten dit zelf onderkennen! Voor talent geldt hetzelfde als voor plantjes: Als de ondergrond niet goed is, kun je nog zo’n mooie plant zijn, maar kom je toch niet tot bloei of wasdom. Ik vind het inspirerend om te zien hoe zzp’ers bewust kiezen hun talent niet te verbinden aan een bedrijf en dat generatie Y dingen doet die zij echt leuk vindt. Welzijn is in dit opzicht absoluut welvaart. Inhoud en gedrag zijn even belangrijk voor talentontwikkeling.'

Wat is (jouw) talent?

'Mijn eigen talenten zijn creativiteit en creatie. Creativiteit gekoppeld aan analyse en daadkracht zorgt ervoor dat ik op een andere manier naar zaken kan kijken en met deze kijk ben ik in staat opnieuw te creëren. Mijn moeder is denk ik de grootste stimulans tot ontdekking van mijn talent. Mijn gedrevenheid is ontstaan doordat zij mij altijd op het hart heeft gedrukt om ‘het beste uit mijzelf te halen’. Dit, in combinatie met de diverse mentoren in het bedrijfsleven hebben mij gestimuleerd om te blijven creëren. Hier pluk ik nu nog steeds de vruchten van.'

Concluderend

'Leg talent onder een vergrootglas om ieders kwaliteiten optimaal tot zijn recht te laten komen. Vrouwen hebben evenveel talent als mannen. Het gaat om het herkennen van talent. Dit benadruk ik tijdens de kroonrede die ik houd op de Big Improvement Day op 19 januari. Mijn boodschap aan Nederland is om snelle groeiers en talenten te herkennen. Door talenten te prikkelen en voldoende ruimte te geven om te groeien worden talenten van nu groot in Nederland.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie