Begroting 2014: wat betekent dit voor ondernemers?

Begroting 2014: wat betekent dit voor ondernemers?

Redactie Baaz

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer met premier Rutte over het begrotingsakkoord dat vrijdag met D66, ChristenUnie en SGP is gesloten. Veel gezinnen gaan er met het akkoord op vooruit, maar ondernemers zijn kritisch.

De begroting is volgens de ondernemersorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag. Ze blijven echter kritisch. De organisaties zijn vooral ontevreden met de lastenverzwaring voor de autobranche en een belastingverhoging voor ondernemers.

Ook de accijnsverhoging op diesel gaat door: per 1 januari 2014 kost een liter drie cent extra. Zeker de transportsector zal dit gaan voelen: brandstof maakt ongeveer dertig procent uit van de totale kosten van een transportondernemer, stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN).'Dit raakt allemaal hardwerkende mensen die veel geld voor Nederland kunnen verdienen', zeggen de ondernemersorganisaties. Het extra geld voor het onderwijs en de goedkopere arbeid zien ze wel als pluspunten, dit kan de economie versterken.

Belastingverhoging en -verlaging

Er zijn ook lichtpuntjes: de werkgelegenheid stijgt volgens het akkoord op termijn met vijftigduizend banen. Daarnaast verlaagt het kabinet voor één jaar de dividendbelasting van 25 naar 22 procent in box twee. Het kabinet hoopt hiermee dat ondernemers zichzelf in totaal vijf miljard euro uitkeren. Dit levert belastinginkomsten op en mogelijk een bestedingsimpuls voor de economie.

Het tarief in de eerste belastingschijf wordt in 2014 ook verlaagd om op korte termijn de bestedingen te stimuleren. De 'eenmalige' crisisheffing over lonen van 150.000 euro en meer wordt daarentegen in 2014 verlengd. Volgens de afspraak zou deze werkgeversheffing alleen gelden in 2013.

Geschrapte en aangepaste regelingen

Er zijn een aantal geschrapte lastenverzwaringen, zo blijft de zelfstandigenaftrek bestaan. Dit scheelt in totaal naar verwachting driehonderd miljoen euro aan lasten voor zzp'ers. Ook wordt het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud verlengd tot eind 2014. De inkomensnivellering wordt teruggedraaid, wat goed is voor de detailhandel. Verder wordt de versoepeling van het ontslagrecht een half jaar eerder ingevoerd dan gepland. Door deze versoepeling wordt onder meer de procedure om werknemers te ontslaan eenvoudiger. De lage btw op woningonderhoud blijft, en dat kan de bouwsector goed gebruiken!

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie