Tips voor het vaststellen van een budget of begroting

Tips voor het vaststellen van een budget of begroting

Redactie Baaz
Ondernemers besteden het liefst zoveel mogelijk tijd aan zaken die direct te maken hebben met hun producten of diensten, zoals de productie of verkoop. Maar bij een onderneming komt nog meer kijken, zoals het maken en bijhouden van een financiële administratie. Niet de favoriete klus van veel ondernemers, maar wel verplicht. Daarnaast kan het veel inzicht geven in je huidige en toekomstige financiële situatie. Hieronder geven we diverse tips voor het onderdeel van je administratie dat met de toekomst te maken heeft: begroten en budgetteren.

Het hoe en wat van begroten en budgetteren

Bij budgetteren stel je vast wat de toegestane kosten mogen zijn voor het uitvoeren van een bepaald plan of project. Vaak wordt er uitgegaan van een korte termijnplanning, tot een jaar. Begroten betreft het inzichtelijk maken van financiële gevolgen (te verwachten kosten en opbrengsten) van een plan of project over een bepaalde periode. Hoewel een begroting meestal voor een jaar wordt opgesteld, zijn ook meerjarenbegrotingen vaak zeer belangrijk.

Door het maken van budgetten en begrotingen houd je een vinger aan de pols van je financiële situatie. Is er op een gegeven moment een tekort ontstaan, of zal dit in de toekomst gebeuren? Dan kun je tijdig bezuinigen of extra financiering zoeken. Is er meer geld dan nodig was of zal zijn? Zakelijk vermogen dat je niet direct nodig hebt, kun je laten beleggen of zelf beleggen. Door dit geld te beleggen bij Binck bijvoorbeeld, heb je momenteel meer kans op een aantrekkelijk rendement dan door het op een spaarrekening te zetten. Natuurlijk brengt beleggen altijd risico’s met zich mee. Denk daarom vooraf goed na hoeveel risico je wilt lopen en hoelang je het geld kan missen.

Beleggen kent risico’s. Je inleg kan minder waard worden.

Onderscheid eisen van wensen

Wanneer je een budget of begroting moet opstellen, zullen er altijd dingen zijn die je graag wilt, en dingen die echt nodig zijn. Een onderscheid hierin aanbrengen, kan zorgen voor meer overzicht. Zo is het duidelijker welke kosten er in ieder geval zullen zijn omdat deze noodzakelijk zijn, en welke optioneel zijn als er genoeg financiële ruimte is.

Maak een budget en begroting zo realistisch mogelijk

Hoewel ondernemers typisch mensen zijn die wel van een uitdaging houden, is het belangrijk om budgetten en begrotingen realistisch te houden. Hoe reëler ze opgesteld zijn, hoe nauwkeuriger de financiële prognoses zijn die erop worden gebaseerd. Zorg er daarom voor dat je altijd eerst budgetten en begrotingen volledig vaststelt, voordat je ze kunt of moet aanscherpen.

Calculeer verwachte ontwikkelingen in

Om een zo realistisch mogelijke toekomstverwachting in te schatten, is het belangrijk alle kennis te verwerken die voorhanden is. Reken dus niet simpel de status door naar de toekomst, maar houd rekening met verwachte ontwikkelingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan nieuwe standaarden op het gebied van veiligheid die extra investeringen vereisen, of stijgende loonkosten.

Reken je niet rijk door meevallers

De meeste mensen zijn optimistisch ingesteld. Ze gaan graag uit van een voorspoedig scenario. Om niet in de problemen te komen is het echter belangrijk dit niet teveel te doen. Zeker niet als je uitgaat van (te) positieve ontwikkelingen om een begroting sluitend te maken. Het is immers altijd moeilijker om te bezuinigen tijdens een begrotingsperiode, dan om meer geld uit te geven dan begroot.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met BinckBank.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie