AMS-IX en ECP publiceren argumentenkaart om encryptiedebat te versterken

AMS-IX en ECP publiceren argumentenkaart om encryptiedebat te versterken

Redactie Baaz

AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld, en ECP| Platform voor de InformatieSamenleving, publiceren vandaag een neutrale overzichtskaart met alle voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting voor bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten). Politici en opiniemakers kunnen zich met behulp van de neutrale kaart gedegen inlezen en een standpunt vormen over deze moeilijke kwestie.

Een argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema en is een hulpmiddel om de consequenties en implicaties van een ingewikkeld besluit in kaart te brengen. Een goede argumentenkaart is compleet (alle mogelijke argumenten staan erin opgetekend) en neutraal (er is geen waardeoordeel of hierarchie aangebracht aan de argumenten).

Deze argumentenkaart gaat over de voor- en tegenargumenten van een wettelijke verplichting voor over-the-top-dienstverleners (Whatsapp, iMessage.. etc.) om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten. Partijen als Whatsapp, iMessage en Telegram gebruiken end-to-end encryptie om communicatie tussen gebruikers op hun platform te beveiligen en kunnen daardoor ook zelf de communicatie op hun platform niet lezen. Opsporings- en veiligheidsdiensten zouden dit graag anders zien. Zij willen de mogelijkheid hebben om verkeer te kunnen tappen wanneer er vermoeden is van communicatieverkeer tussen criminelen. In het voorjaar van dit jaar is er door het ministerie van Veiligheid en Justitie een kamerbrief gepubliceerd waarin zij zeggen de zaak te onderzoeken.

De argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP. In diverse kennissessies waar diverse overheidsorganisaties, academici, NGO’s en bedrijven aan deelnamen is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle argumenten rond dit thema. Iedereen kan de kaart downloaden, lezen en de argumenten in de kaart zelf wegen om een standpunt te bepalen.

De argumentenkaart is te downloaden op de websites van AMS-IX en ECP.

Peter van Burgel, CEO van AMS-IX: “De digitalisering is een ontwikkeling die invloed heeft op alle aspecten van onze samenleving en het is daarom van groot belang dat we goed publiek debat voeren over hoe we willen dat onze digitale samenleving eruitziet. Dat is best een uitdaging, want het gaat vaak over complexe materie en niet iedereen beschikt over dezelfde inhoudelijke kennis. Hulpmiddelen als deze argumentenkaart moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is waar het debat over gaat, zodat iedereen vanuit dezelfde basis kan meepraten.”

ECP en AMS-IX willen tweemaal per jaar een argumentenkaart over een actueel thema op het gebied van digitalisering publiceren om zo bij te dragen aan een gebalanceerd debat over specifieke kwesties Deze eerste kaart is vandaag gepubliceerd en zal later vandaag overhandigd worden aan de aanwezige Kamerleden op het ECP jaarcongres.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie