Accountants verwachten dat persoonlijk contact met klanten afneemt

Accountants verwachten dat persoonlijk contact met klanten afneemt

Redactie Baaz

Accountants zien hun rol steeds meer als een adviserende, maar zien tegelijkertijd dat het persoonlijke contact met de klanten afneemt door de komst van cloudoplossingen.

De boekhouding is voor veel ondernemers geen pretje, maar persoonlijk contact met de accountant kan een deel van de pijn verzachten, doordat er beter inzicht wordt verschaft in de administratie. Volgens onderzoek van Exact onder 353 accountancy- en administratiekantoren, zal dit persoonlijke contact al over drie jaar verdwijnen doordat het gebruik van cloudoplossingen toeneemt. Op dit moment krijgt meer dan de helft van de klanten van Exact hun financieel inzicht via gesprekken met de accountant. Een kwart van de kantoren gebruikt hier al (cloud)software voor. De aan het onderzoek meewerkende accountants- en administratiekantoren denken dat dit aantal de komende jaren toeneemt naar respectievelijk 39- en 36 procent.

Advies steeds belangrijker

De accountants- en administratiekantoren zijn verder positief gestemd over de toekomst. Administratiekantoren verwachten met gemiddeld dertien procent te groeien, terwijl accountants met vijf procent meer omzet iets voorzichtiger zijn. De voornaamste omzetgroei verwachten de kantoren te halen uit advisering. In 2018 is dit volgens de ondervraagden hun voornaamste bezigheid. Administratiekantoren zien hun groei vooral in primaire sectortaken als boekhouden, ondersteuning bij de jaarrekening en belastingaangifte, terwijl bij de accountancykantoren ruim de helft verwacht te groeien in het geven van belastingadvies en maar liefst 63 procent op het gebied van bedrijfsadvies. Opvallend is ook dat uit het onderzoek blijkt dat maar weinig accountancybedrijven zich verdiepen in sectorspecialisatie, ondanks dat zij wel aangeven met specifieke sectorkennis te adviseren.

Specialiseren in de sector

Volgens Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact, kan juist sectorspecialisatie een enorme bijdrage leveren aan de zoektocht van accountancybureau’s naar meer toegevoegde waarde. ‘Uit het onderzoek komt nu naar voren dat accountants die stap nog niet veelvuldig zetten. Maar wanneer accountants zich focussen op een specifieke branche, leren zij de uitdagingen en cijfers van die ondernemers extra goed kennen. Dat maakt benchmarking mogelijk, plus dat het hen beter in staat stelt advies te geven over hoe de ondernemers verder kunnen groeien. Dat maakt je onderscheidend van de concurrentie.’

Accountants denken dat ze op dit moment vooral nog tekortschieten op het gebied van communicatieve en coachende vaardigheden, gevolgd door gebrek aan ict-kennis en kennis op het gebied van data-analyse. Zij verwachten dan ook dat het onderwijs voor hun sector zich hierop moet aanpassen. Volgens de respondenten schieten de opleidingen nog tekort als het aankomt op het inspelen op het snel veranderende werkveld.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie