Wanneer krijg je een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer krijg je een vaststellingsovereenkomst?

Redactie Baaz

Indien je met ontslag geconfronteerd wordt, is de kans groot dat er aangestuurd wordt op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat klinkt wellicht vreemd, aangezien één van beide partijen het voorgenomen ontslag meestal helemaal niet 'goed' vindt. Toch wordt de ontslagprocedure zo genoemd, omdat je werkgever en jij het samen eens moet worden over je ontslagvoorwaarden. De afspraken die jullie maken leg je vast in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. We leggen uit wanneer je die krijgt en waar je op moet letten.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) is een contract waarin de voorwaarden met betrekking tot het ontslag van een werknemer zijn beschreven. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst bepalen een werkgever en werknemer gezamenlijk. De vaststellingsovereenkomst is verplicht om ontslag met wederzijds goedvinden juridisch mogelijk te maken.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is populair bij werkgevers, omdat middels ontslag met wederzijds goedvinden een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. Beide partijen zijn het (na overleg en onderhandeling) immers eens over de afwikkeling van het ontslag. Indien de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld, zal na ondertekening het dienstverband met zekerheid eindigen, kan een WW-uitkering worden veiliggesteld en is er duidelijkheid omtrent een passende ontslagvergoeding. Bijkomend voordeel is dat deze ontslagroute vaak binnen 10 werkdagen afgerond is.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Wanneer je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden bij ziekte, moet je oppassen. Als je ziek bent, geldt er een opzegverbod en geniet je ontslagbescherming. Dat houdt concreet in dat je werkgever je arbeidscontract gedurende de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mag opzeggen. Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte gelden als je zelf instemt met je ontslag, als je op staande voet ontslagen wordt of als je werkgever failliet gaat. De vaststellingsovereenkomst kan een uitweg bieden om bij ziekte toch met behoud van voorwaarden afscheid te kunnen nemen. Raadpleeg in zo'n situatie altijd een arbeidsjurist, want er is een kans dat je je WW- en ziektewetuitkering verliest.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Je hebt al kunnen lezen dat een correct opgestelde vaststellingsovereenkomst recht geeft op een WW-uitkering. Het UWV oordeelt of je vaststellingsovereenkomst aan alle voorwaarden voldoet. Zo wordt er gekeken naar je ontslagreden, of je (ernstig) verwijtbaar ontslagen wordt, of je direct beschikbaar bent voor arbeid en of de juiste opzegtermijn is gehanteerd. Als één van deze zaken niet voldoet, loop je het risico op tijdelijk of volledig verlies van je WW-uitkering. Dat is onnodig, want het WW-recht is goed te borgen.

Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kom je in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze financiële vergoeding betaalt je werkgever aan jou om tijdelijk verlies van inkomen op te vangen zodat jij je kunt omscholen en/of een nieuwe baan kunt zoeken. De hoogte van de  transitievergoeding is voor iedereen anders. De vergoeding is namelijk gebaseerd op de duur van je dienstverband en je salaris. Kort door de bocht heb je recht op 1/3 (bruto) maandsalaris per gewerkt dienstjaar, ingaande vanaf je eerste werkdag.

Wees je ervan bewust dat de wettelijke transitievergoeding leidt tot een minimumbedrag. Het kan goed zijn dat je bij een sterke rechtspositie een hogere ontslagvergoeding kunt bedingen. De kans hierop neemt toe als je werkgever er veel aan gelegen is om (spoedig) tot ontslag over te kunnen gaan. Een ontslagjurist kan je helpen in de onderhandeling om je ontslagvergoeding te verhogen.

Vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Er zitten nogal wat haken en ogen aan ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, doe je er verstandig aan deze te laten controleren door een arbeidsjuristDe check van je vaststellingsovereenkomst is gratis. Bovendien weet je vaak dezelfde werkdag of de inhoud correct is én welke mogelijkheden je hebt in de onderhandeling ten aanzien van betere ontslagvoorwaarden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie