Is een vaststellingsovereenkomst slim?

Is een vaststellingsovereenkomst slim?

Redactie Baaz

Een vaststellingsovereenkomst kan een aantrekkelijke oplossing zijn voor zowel werkgevers als werknemers die willen voorkomen dat een arbeidsconflict escaleert. Bij ontslag biedt deze overeenkomst de mogelijkheid om op wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan zonder juridische procedures. Echter, voordat je besluit om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst bij ww, is het belangrijk om alle voor- en nadelen te overwegen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ww en hoe werkt het?

Een vaststellingsovereenkomst is eigenlijk niets meer dan een afspraak tussen werkgever en werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het bijzondere aan zo’n overeenkomst bij ww is dat je recht behoudt op een WW-uitkering, mits de juiste voorwaarden zijn vervuld. De belangrijkste daarvan is dat je niet verwijtbaar werkloos mag worden. Dit betekent dat in de overeenkomst duidelijk moet staan dat het ontslag op initiatief van de werkgever plaatsvindt of in ieder geval met wederzijds goedvinden. Juridische termen kunnen soms verwarrend zijn, dus zorg ervoor dat alles helder omschreven staat.

De voordelen van een vaststellingsovereenkomst

Eén van de grootste voordelen van een vaststellingsovereenkomst is snelheid. Je hoeft niet door lange juridische procedures heen wat zowel tijd als stress bespaart. Verder biedt zo’n overeenkomst vaak financiële compensaties zoals ontslagvergoedingen of outplacementtrajecten die gunstig kunnen zijn voor je toekomstplannen. Bovendien helpt het behouden van goede relaties met je voormalige werkgever; wie weet komen jullie elkaar nog eens tegen in dezelfde branche! Tot slot blijft je reputatie intact omdat beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan.

De nadelen en risico's van een vaststellingsovereenkomst

Natuurlijk kent elke medaille twee kanten en zo ook de vaststellingsovereenkomst. Een groot risico is het verlies van bepaalde rechten zoals transitievergoeding of andere wettelijke claims die je mogelijk had gehad bij reguliere ontslagprocedures. Daarnaast kan onzorgvuldig gebruik maken van deze overeenkomst negatieve gevolgen hebben voor je WW-uitkering, bijvoorbeeld als blijkt dat er sprake was van verwijtbare werkloosheid. Ook loop je het risico belangrijke details over het hoofd te zien zonder juridisch advies, dus onderschat dit niet!

Wanneer is het slim om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan?

Het moment waarop je kiest voor zo’n overeenkomst hangt sterk af van jouw specifieke situatie. Is er sprake van onoverkomelijke problemen op de werkvloer? Dan kan dit wellicht dé oplossing zijn om verdere escalatie te voorkomen. Hebben jullie al overeenstemming bereikt over financiële compensatie? Dat maakt zaken natuurlijk eenvoudiger! Maar wees ook voorzichtig: als jouw positie binnen korte tijd verbeterd had kunnen worden of als je makkelijk elders werk kunt vinden, dan kun je soms beter even wachten met tekenen. Overleg altijd eerst met experts zoals advocaten of maak gebruik van bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering van ARAG.

Conclusie 

Het besluit om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst bij ww mag niet lichtvaardig worden genomen. Deze overeenkomsten kunnen veel voordelen bieden maar komen ook met aanzienlijke risico’s en nadelen. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en eventueel juridisch advies inwint zodat je weloverwogen keuzes maakt die passen bij jouw specifieke situatie. Hierdoor kun je bepalen of dit type overeenkomst daadwerkelijk slim is voor jou.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie