UWV en overheid presenteren Actieplan 55-plus Werkt

UWV en overheid presenteren Actieplan 55-plus Werkt

Redactie Baaz

Steeds meer ouderen zijn actief op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd is het aantal ouderen dat wil werken, maar geen baan kan vinden hoog. UWV en minister Asscher presenteren daarom het Actieplan 55-plus Werkt waarmee ze 22.500 werkloze 55-plussers aan werk willen helpen.

Woensdagochtend werd het Actieplan gepresenteerd, in bijzijn van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een aantal grote uitzendorganisaties waaronder Randstad, ABU, Tempo Team en Manpower, gaan samen aan de slag om 22.500 werkeloze 55-plussers terug op de arbeidsmarkt te krijgen.

Cijfers

Het plan komt niet zomaar:  terwijl de pensioensleetijd verhoogt wordt en er steeds meer ouderen aan het werk willen, zitten er namelijk steeds meer arbeidsgeschikten uit die leeftijdsgroep thuis. Eerder dit jaar berichtte het CBS al dat het aantal werkende 60 tot 65-jarigen de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Het aandeel ouderen zonder baan dat wel wil werken is echter ruim anderhalf keer zo groot als tien jaar eerder. Meer dan ooit zijn zij actief op zoek naar een baan, zo meldt het bureau. In 2012 waren er in totaal 143 duizend mensen tussen de 55 en 65 jaar die geen werk konden vinden voor twaalf uur of meer per week, 21 duizend meer dan een jaar eerder.

Bonussen

Het kabinet kondigde daarom aan 67 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkeloosheid onder ouderen. Daarvan is 39 miljoen euro bedoeld om netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor oudere werklozen te organiseren en gaat  28 miljoen euro naar scholingsvouchers en plaatsingsbonussen.

Met de scholingsbonus kunnen werkgevers en werkzoekenden voor maximaal 750 euro een om- of bijscholing aanvragen, mits er concreet uitzicht is op een baan. De plaatsingsbonus wordt verstrekt aan een uitzendbureau waarbij de hoogte van de bonus afhankelijk is van het aantal maanden dat het bureau een werknemer weet te plaatsen. Zo is de bonus driehonderd euro bij een plaatsing van minimaal drie maanden en zevenhonderd euro extra bij een overeenkomst van minimaal zes maanden. Kan een werknemer minimaal een jaar aan het werk, dan staat er vijftienhonderd euro ter beschikking, mits de 55-plusser minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt aan de slag gaat met een minimum van twaalf uur per week.

Sectorplannen

Verder meldt de Rijksoverheid dat er ook in de sectorplannen afspraken gemaakt kunnen worden om oudere werklozen aan de slag te krijgen. Voor deze plannen heeft het kabinet in totaal zeshonderd miljoen euro uitgetrokken. Als in een sectorplan al voorzien is in vergoeding van de kosten voor opleiding of een bonus voor plaatsing, wordt hiervoor geen financiële bijdrage toegekend door UWV.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie