Partijen pleiten voor één merkstrategie Nederland

Partijen pleiten voor één merkstrategie Nederland

Redactie Baaz
Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen door intensivering van de samenwerking meer marktaandeel veroveren op nieuwe groeimarkten in bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika.

Eén merkstrategie voor Nederland, het verbeteren van de exportfinanciering voor het MKB en een slimmere organisatie van de handelsbevordering kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.’ 

Dat staat in het rapport ‘ Team Nederland: samen sterker in de wereld’, dat is overhandigd aan minister Lilianne Ploumen, minister Henk Kamp en de voorzitter van de Dutch Trade & Investment Board (DTIB), Thecla Bodewes. Met de maatregelen moet Nederland in 2030 40 procent van het nationaal inkomen in het buitenland kunnen verdienen (nu circa 32 procent). 

Nederland als magneet én springplank 

‘Voor banen en welvaart op lange termijn moeten we buiten Europa meer marktaandeel veroveren én daarnaast meer kennisintensieve bedrijven aan ons land weten te binden. Dat vraagt om een nationale aanpak waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mainports nauwer samenwerken. Alleen dan worden we een magneet voor kennisintensieve bedrijven én een springplank naar de rest van de wereld,’ aldus Chris Buijink voorzitter van de stuurgroep die het rapport opstelde. 

Volgens het rapport ontstaan door de opkomst van bijvoorbeeld megasteden in Afrika en Azië en bijvoorbeeld de energietransitie juist voor Nederlandse bedrijven grote kansen op de wereldmarkt. Vaak gaat het alleen om ‘moeilijker’ markten waar overheid en bedrijfsleven nauw en langjarig moeten samenwerken om de ambities waar te maken. 

De maatregelen 

In het advies bepleit de stuurgroep onder meer de volgende maatregelen: 

•    Nederland ontbeert nu één duidelijke visie, met één ‘branding’-strategie om ons land succesvol te positioneren. Een nieuwe ‘International Strategy Board’ met daarin de ministers van EZ, Buitenlandse Handel en de private sector moet hierin verandering brengen; 

•    Intensievere publiek-private samenwerking bij bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kansen in groeimarkten en een betere follow-up van economische missies en samenwerking met en versterking van de posten; 

•    Betere exportfinanciering. Als het gaat om financiering van export en internationale samenwerking liggen er veel mogelijkheden voor verbetering. Het nieuwe Invest-NL kan hierin een belangrijke rol spelen met bijvoorbeeld één loket voor het MKB en als regisseur bij het ‘ bankable ’ maken van kansrijke projecten in groeimarkten. Op die manier moet Nederland gelijkwaardige aanbiedingen kunnen doen als andere Westerse landen; 

•    Meer kennis en talent aantrekken. Een sterk fiscaal vestigingsklimaat, behoud van de zogeheten 30% regeling, meer ruimte op internationale scholen en bijvoorbeeld een beurzenprogramma voor het aantrekken (en behouden) van talenten moet zorgen dat Nederland meer kennisintensieve bedrijven aan zich weet te binden. 


Voor uitvoering van het totale programma is volgens het rapport in totaal zo'n 50 miljoen nodig, naast vooral een slimme inzet van bestaande middelen van Invest-NL voor bijvoorbeeld betere exportfinanciering voor het MKB
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie