Overheid maakt het kleine ondernemers makkelijker om krediet te krijgen
Overheid maakt het kleine ondernemers makkelijker om krediet te krijgen

Overheid maakt het kleine ondernemers makkelijker om krediet te krijgen

Redactie Baaz

Vooral kleine ondernemers kunnen soms nogal moeilijk aan krediet komen. De overheid wil dat met een aanpassing en uitbreiding van de huidige regelgeving veranderen.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) schreef in zijn brief dat de overheid kan helpen de banken te stimuleren eerder krediet te verlenen aan kleinere ondernemers. Dergelijke hulp zou volgens de minister wenselijk zijn: 'Kredieten voor goede ondernemersplannen zijn de smeerolie voor de motor van onze economie', aldus Verhagen, geciteerd door PZO. 'De overheid kan koudwatervrees bij banken wegnemen door garant te staan. Dat geeft het zetje om de lening toch te verlenen.'

Volgens PZO houdt de voorgestelde nieuwe maatregel in dat de borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt opengesteld voor andere financiers dan banken alleen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan oud-ondernemers die investeringen willen doen en ook beleggers.

De maatregel leidt tot een verhoging van het budget van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro, wat mogelijk is dankzij het Europees Investeringsfonds. Daarnaast wordt de uit 2008 daterende garantieregeling voor grotere bedrijven met een jaar verlengd naar 1 januari 2014.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie