Onderzoek: bedrijven zien grote voordelen internationaal verspreide personeelsbestanden
Onderzoek: bedrijven zien grote voordelen internationaal verspreide personeelsbestanden

Onderzoek: bedrijven zien grote voordelen internationaal verspreide personeelsbestanden

Redactie Baaz
Remote, de specialist op het gebied van het opzetten, beheren en ondersteunen van internationaal verspreide personeelsbestanden, heeft een wereldwijd onderzoek laten uitvoeren onder 1.581 HR-professionals. Het hieruit resulterende 2023 Remote Workforce Report geeft inzicht in de opkomst van internationaal verspreid personeel dat werkt op afstand en de impact die deze trend heeft op de activiteiten van bedrijven en het leven van hun werknemers.

Terwijl het debat over werken op afstand voortduurt, is er op de achtergrond een nieuwe klasse van bedrijven ontstaan: bedrijven die een permanent verspreid personeelsbestand opbouwen met mensen op meerdere locaties (vaak meerdere landen). Uit het rapport blijkt dat bedrijven die nu werken volgens zo’n gedistribueerd werkmodel aanzienlijke voordelen zien in het aantrekken en behouden van talent. 

Zo geeft 60 procent van de ondervraagde besluitvormers aan dat het aantal hoogwaardige sollicitanten per openstaande functie is toegenomen sinds de overstap naar een gedistribueerd model. Ook geeft een grote meerderheid van de bedrijven (69 procent) aan dat het behoud van werknemers is toegenomen en zegt meer dan de helft (57 procent) dat een verspreid personeelsbestand het makkelijker maakt om talent te werven en te behouden.

Daarnaast geeft 58 procent van de respondenten die in eigen land werken en 72 procent van de respondenten die internationaal werken aan dat de productiviteit is toegenomen na de invoering van een verspreid personeelsmodel.

Volgens de respondenten besparen verspreide werkmodellen weliswaar kantoorruimte en andere kosten, maar zijn deze kostenbesparingen niet de voornaamste reden om deze werkmodellen in te zetten. Hoewel 53 procent zegt dat de personeelskosten zijn gestegen, blijkt uit de gegevens dat dit niet komt door de werknemers, maar doordat bedrijven te veel uitgeven aan kantoorruimte en juridische kosten die komen kijken bij het openen van nieuwe vestigingen in het buitenland. Toch zou meer dan de helft (55 procent) nog steeds liever de beste persoon voor de baan aannemen, ook al woont die in een ander land, dankzij de aanzienlijke voordelen die het werken op afstand biedt. 

"Dit rapport toont aan dat gedistribueerd werken niet alleen levensveranderend is voor individuen; het is een superieur bedrijfsmodel voor bedrijven dat efficiëntie, productiviteit, behoud en kwaliteit van medewerkers bevordert. Dankzij deze onmiskenbare concurrentievoordelen zien we nu steeds meer bedrijven met verspreid personeel opduiken als voorlopers in de wereldeconomie," aldus Job van der Voort, CEO en medeoprichter van Remote.

Besluitvormers optimistischer over werken op afstand dan werknemers

In de zomer van 2022 hadden zowel werknemers als werkgevers vertrouwen in de groei van werk op afstand in de komende vijf jaar. Vandaag de dag zijn leidinggevenden nog steeds optimistisch over de groei van werk op afstand, maar werknemers iets minder. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde (66 procent) van de besluitvormers gelooft dat een verspreid personeelsbestand in de toekomst vaker zal voorkomen dan lokale teams.

Werknemers zijn meer verdeeld: 43 procent verwacht dat hun bedrijf in de toekomst meer geografisch verspreid zal zijn, terwijl 45 procent juist denkt dat hun bedrijf meer lokaal zal worden. Werknemers zijn grotendeels verdeeld op basis van hun huidige omstandigheden - degenen die al geheel of gedeeltelijk op afstand werken, geloven dat werken op afstand zal blijven groeien, terwijl hun collega's op kantoor dat niet doen. 

Jongere generaties zien een mooie toekomst voor werken op afstand

Er is ook een aanzienlijk verschil in perspectief tussen de generaties: 48 procent van Generatie Z, 47 procent van Millennials en 39 procent van Generatie X zeggen dat hun bedrijf meer geografisch verspreid zal worden. Daarentegen denkt slechts 18 procent van de Boomers er net zo over. 

Deze perceptie kan verband houden met het feit dat jongere generaties over het algemeen meer openstaan voor nieuwe werkmodellen. Zo blijkt dat 80 procent van de Generatie Z geïnteresseerd is in werken in een ander land dan waar hun werkgever is gevestigd, tegenover 74 procent van de Millennials, 61 procent van Generatie X en slechts 40 procent van de Boomers. Van de Babyboomers zegt meer dan een vijfde (21 procent) geen voordelen te zien in de mogelijkheid om overal te werken, tegenover 95 procent van de jongere generaties. Van Generatie Z zou 42 procent zijn huidige baan opgeven voor werk op afstand. 

Het blijft een uitdaging om verspreide teams betrokken te houden

Hoewel het onderzoek duidelijke voordelen van gedistribueerde personeelsmodellen laat zien, komt ook naar voren dat er voor zowel bedrijven als hun personeel nog hindernissen te overwinnen zijn. Beide groepen noemden ‘de betrokkenheid van werknemers hoog houden’ als een van hun grootste uitdagingen (31 procent van de besluitvormers en 34 procent van de werknemers). Dit toont aan dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun teams zich gesterkt en gesteund voelen en zich kunnen ontplooien in hun functie - ongeacht waar ze vandaan komen.

Lees ook: Recessie afgewend: wat is dan de reden van al die massaontslagen?

Lees ook: Eenvoudig zakendoen binnen én buiten Nederland

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie