Ondernemen met kleine portemonnee vereist goede stuurinformatie

Ondernemen met kleine portemonnee vereist goede stuurinformatie

Redactie Baaz

Auteur: Maurijn Spierenburg, Consultant Retail bij Protime

Succesverhalen over de booming business van enkele online retailers kennen we nu wel. Voor de overige negentig procent van de retailers is het hard werken. De online processen moeten worden opgeschaald en geprofessionaliseerd. Ondernemers moeten nu volop ondernemen. Maar er is een flinke handicap: de broodnodige financiën zijn bij de meeste retailers minimaal voorhanden. Hoe je meer ondernemersruimte voor jezelf creëert? Door strak te managen en toch flexibel te blijven.

De sector retail omvatte altijd al ongelijke en onvergelijkbare organisaties, maar vandaag de dag zijn de verschillen groter dan ooit. De één floreert als nooit tevoren, bij de ander staat het water aan de lippen. De oorzaak is duidelijk. Na de eerste lockdown was er de grote omzetderving door wegblijvend winkelpubliek, waarna voorraden massaal moesten worden afgeschreven. Slik. Toen die stofwolken optrokken bleek het grote publiek ook ineens compleet anders te winkelen. De retailer die de kracht en het inzicht heeft zich aan te passen aan de nieuwe behoeften, zal de vruchten plukken.

Geen ruimte voor misstap

Aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden is nog lang niet zo eenvoudig. Eén van de grootste uitdagingen is wellicht niet eens het signaleren van de kansen – want iedereen weet wel dat die vooral online liggen – maar vooral de beperkte speelruimte van retailers. Veel ondernemers zijn door hun reserves heen, waardoor investeringen slechts mondjesmaat mogelijk zijn en er geen enkele ruimte is voor missers. De ruimte om te ondernemen is hierdoor beperkt.

Strak managen

Je creëert meer ondernemersruimte door de bestaande werkprocessen – zoals bijvoorbeeld inkoop en fulfilment – optimaal efficiënt uit te voeren. Herken je dat, die toenemende behoefte aan grip? Precies, ondernemers hebben nu meer dan ooit behoefte aan stuurinformatie waarmee je precies weet waar het werk zich afspeelt. Zodat je de benodigde bezetting van teams perfect op orde krijgt. Niet te krap, maar ook zeker niet te ruim, zo blijven de marges optimaal. Wanneer je dit goed weet te managen, ontstaat er een ietsiepietsie financiële ruimte om te ondernemen. Elke dag weer.

Ook flexibiliteit gevraagd

Als retailer wil je vandaag dus strak managen. Maar dat niet alleen. Want als je strak gaat managen, word je als organisatie vaak rigide, waardoor je niet flexibel bent om te veranderen. En juist dat is in de retail nu van levensbelang. Je wilt snel meebewegen met de veranderende vraag, en bestaande processen kunnen wijzigen of groots kunnen opschalen zodra dat nodig is. Bijvoorbeeld al die processen rond online verkoop. En uitgerekend bij dat soort opschalingen wil je ook meteen leren van best practices en je processen weer verder aanscherpen. De werkwijze, processen en systemen moeten continu kunnen veranderen. Je wilt absoluut flexibel blijven.

Stuurinformatie

Mooie woorden op papier. Maar dan nu de hamvraag: hoe zorg je in praktijk dat je strak kunt managen én tegelijk flexibel blijft? IT maakt alle verschil. Je hebt veranderbare systemen nodig die je vooral voorzien van actuele – liefst real-time – stuurinformatie. Dus kijk eens kritisch naar je IT-landschap. Heb je nog rigide systemen die je werkprocessen hard programmeren waardoor ze lastig bijgestuurd kunnen worden, systemen waarbij de prestaties van het werkproces een black box zijn? Dit is het moment om daar afscheid van te nemen. Vaak zijn precies deze programma’s ook duur, vooral in onderhoud of wanneer je iets wilt wijzigen. Schrap ze vandaag nog. In plaats daarvan zoek je cloudbased software waarmee je wendbaarder bent, je kosten beter te beheersen zijn en je on top of business zit met actuele stuurinformatie. Je hebt inzicht in prestaties van werkprocessen, inzicht in teams en individuele medewerkers. Precies wat je anno 2022 nodig hebt om het verschil te maken.

Verder lezen? Protime schreef de uitgebreide whitepaper ‘Retail, het is buigen of barsten; digitaliseer wat je hebt, automatiseer wat je kunt’.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie