Meeste managers nog geen digitale leider

Meeste managers nog geen digitale leider

Redactie Baaz
Slechts een op de vijf managers is een digitale leider. Het overgrote deel van hen haalt niet het maximale uit deze vorm van economie.

Dat is de voornaamste conclusie uit onderzoek naar digitaal leiderschap van het onafhankelijke onderzoeksbureau Oxford Economics in opdracht van SAP. Uit het onderzoek - 'Leaders 2020' genaamd - blijkt dat digitaal leiderschap zich op verschillende manieren uitbetaalt:

Betere financiële prestaties, bijvoorbeeld. Ruim drie kwart van de digitale leiders rapporteert een sterke omzet- en winstgroei. Dit geldt voor slechts 55 procent van de overige managers.

Dan het tevreden en betrokken personeel. De workforce van digitale leiders is relatief tevreden (87 procent) in vergelijking met het personeel van de andere respondenten (63 procent). En de trouwe werknemers: digitaal leiderschap leidt ertoe dat werknemers minder snel vertrekken bij het bedrijf, zelfs niet als ze een andere baan aangeboden krijgen. 

Maar wat maakt iemand een digitale leider? 

Vier op de vijf digitale leiders nemen beslissingen op basis van data en bijna twee derde geeft aan dat hun organisatie in staat is om real-time besluiten te nemen. Bij de andere respondenten is dit respectievelijk slechts 55 en 46 procent. Digitale leiders gaan ook transparanter te werk en verdelen de besluitvorming over de gehele organisatie. 

Diversiteit is topprioriteit

Organisaties die excelleren in de digitale economie, hebben een relatief divers middenkader. Daarnaast ligt het aandeel vrouwelijke werknemers hoger dan bij andere bedrijven. Gemiddeld hebben deze organisaties vaker speciale diversiteitsprogramma's (46 procent tegenover 38 procent van alle bedrijven), erkennen ze vaker het positieve effect van diversiteit op de bedrijfscultuur (66 tegenover 37 procent) en zien ze vaker het verband tussen meer diversiteit en betere financiële prestaties (37 tegenover 29 procent).

Het onderzoek toont wel aan dat er bij de meeste organisaties nog ruimte voor  verbetering is. Zo vindt slechts 39 procent van de respondenten dat hun werkgever effectieve diversiteitsprogramma's heeft ingesteld. Iets minder dan de helft is van mening dat hun leiders het belang van diversiteit voldoende onderschrijven en dat er ook stappen zijn gezet om een diverse workforce te bevorderen.

Digitale economie in 21 landen 

Aan het onderzoek werkten meer dan 4.000 managers en werknemers uit 21 landen mee. Het geeft een gedetailleerd beeld van de factoren die bepalen of een organisatie succesvol is in de digitale economie.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie