Meer dan de helft van de mkb’ers verwacht omzetstijging

Meer dan de helft van de mkb’ers verwacht omzetstijging

Redactie Baaz

Mkb’ers zijn over het algemeen positief gestemd over 2015, want 54 procent verwacht dit jaar een omzetstijging. Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor, een onderzoek dat Unique uitvoerde in samenwerking met Motivaction. In totaal werden 2.142 ondernemers geïnterviewd.

Vorig jaar heeft 46 procent van de mkb-bedrijven groei gerealiseerd. Hieruit valt af te leiden dat de omzet in het mkb positief ontwikkelt, want in 2013 zag 39 procent de omzet stijgen. Voor dit jaar zijn de mkb’ers positief, want meer dan de helft (54 procent) verwacht een omzetstijging. Dit is wel minder dan in 2014, want toen verwachtte nog 59 procent een stijging van de omzet.

Groeien

Om een omzetgroei te realiseren, focussen de meeste ondernemers zich op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (44 procent). Daarnaast vinden ze het aanboren van nieuwe markten (40 procent) en het verlagen van de kosten ook belangrijk.

Personeel

De omzetgroei levert dit jaar waarschijnlijk niet veel nieuwe arbeidsplaatsen op, zo is de verwachting. 57 procent van de mkb’ers verwacht dat het aantal medewerkers, zowel vast als flexibel, gelijk zal blijven. Daarentegen verwacht 34 procent een groei en 9 procent een afname. Uitschieters zijn Utrecht, want daar verwacht 43 procent een stijging van het aantal personeelsleden, en Groningen. In deze provincie verwacht twintig procent een daling.

Medewerkers selecteren

Bij het selecteren van nieuwe medewerkers kijkt de mkb’er naar verschillende punten, namelijk: match met bedrijfscultuur (63 procent), vakkennis (57 procent) en werkervaring (51 procent). In de financiële dienstverlening, bouw en techniek is vakkennis het belangrijkste, terwijl in de handel de match met de bedrijfscultuur belangrijker is.

Vitaliteit

Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat slechts 27 procent van de mkb’ers aangeeft dat de organisatie een vitaliteitsbeleid hanteert. In de handel komt dit het minst voor, namelijk twintig procent, in de zorg het meest (41 procent). Daar staat tegenover dat 31 procent het eens is met de stelling dat vitaliteit volledig de verantwoordelijkheid is van de medewerker. Bij de bedrijven die wel een vitaliteitsbeleid voeren, ligt de focus op: ziekteverzuim (53 procent), sport en beweging (42 procent) en de balans werk-privé (32 procent).

Positief

'De Mkb’ers van Nederland geloven er in', concludeert Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. 'Positiviteit blijft het kernwoord van de MKB Marktmonitor. Wat we wel zien, is dat het optimisme iets terughoudender is dan in 2014. De zwaarste crisisjaren zijn achter de rug en het herstel zet door, maar we beseffen allemaal dat de tijden zijn veranderd. Ondernemend Nederland staat voor een uitdaging. Hoe zet ik mijn personeelsbestand zo effectief mogelijk in? Oftewel, minimaal personeelsrisico, maximaal resultaat. Het gaat niet meer uitsluitend om continuïteit voor de korte termijn of om het overleven. Het gaat weer om écht toekomstperspectief.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie