Hybride kantoren - Waar zijn Nederlandse werknemers écht naar op zoek?

Hybride kantoren - Waar zijn Nederlandse werknemers écht naar op zoek?

Redactie Baaz

Steeds meer ondernemers bieden hun producten en diensten aan in abonnementsvorm. We zien dit gebeuren over alle sectoren. Zelfs in de zakelijke dienstverlening schakelen ondernemers over van hun traditionele ‘uurtje factuurtje’ naar abonnementen. Een abonnementsmodel creëert immers voorspelbare omzet, ontzorgt klanten tegen een vast tarief en versterkt de klantenbinding.

Het begin van de zomer markeerde een belangrijke gebeurtenis voor veel Nederlanders met een kantoorbaan. Na bijna anderhalf jaar thuiswerken, riepen steeds meer bedrijven hun medewerkers op om terug te keren naar kantoor. Gezien de lange rijen op de stations en de terugkeer van de ochtend- en avondspits geven veel werknemers hier inmiddels gehoor aan.

Ondanks de heropening van veel kantoren, zijn niet alle werkenden van plan om weer iedere dag op het werk te verschijnen. Een groot gedeelte van hen is daarbij nog niet bereid om de flexibiliteit en het gemak van thuiswerken op te geven. Als een direct gevolg onderzoeken steeds meer bedrijven de mogelijkheid om hybride te werken, om zo deels tegemoet te komen aan de veranderende voorkeuren van hun werknemers.

Hoe zal de hybride werkomgeving er in de toekomst uitzien? In de afgelopen twaalf maanden hebben we genoeg tijd gehad om het onderwerp te bespreken en plannen te maken voor wanneer het een realiteit zou worden. De huidige terugkeer naar kantoor geldt daarbij als een belangrijke eerste test. Ondanks dat de dynamiek van hybride werk sterk kan verschillen tussen individuele bedrijven en sectoren, zijn er meerdere overeenkomsten te zien tussen de wensen en voorkeuren van Nederlandse werknemers op het gebied van hybride werk.

Eerder liet Barco onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen en wensen van werknemers ten aanzien van hun werk in de toekomst, met de nadruk op een transitie richting de hybride wereld. De resultaten schetsen een duidelijk beeld van wat zij zoeken in een toekomstige kantoor.

Luisteren naar de wensen van werknemers

Uit ons onderzoek blijkt dat maar liefst 56 procent van alle ondervraagden graag terugkeert naar kantoor: een duidelijke aanwijzing voor een groeiend verlangen onder werkenden naar enige vorm van normaliteit. Omdat de manier waarop we werken wezenlijk anders is dan voorheen, ervaren bedrijven steeds meer druk om te luisteren naar de wensen van werknemers en hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de ontwikkeling van de hybride werkplek van de toekomst.

Helaas lijkt het erop dat sommige bedrijven langzaam reageren op de wensen van hun werknemers, of onzeker zijn over de succesvolle implementatie van een hybride aanpak. Ons onderzoek laat zien dat een derde van alle Britse werknemers het gevoel heeft dat hun werkgever geen prioriteit geeft aan hun wens om succesvol te werken in een hybride omgeving.

Deze ontwikkeling laat zien dat er een nog steeds een duidelijke onbalans zit tussen wat kantoormedewerkers nodig denken te hebben om succes te werken in een hybride omgeving en wat hun werkgever ze daadwerkelijk biedt. Maar liefst vijftig procent van alle Britse werknemers geeft aan reeds problemen te ondervinden met het verbinden van apparatuur in vergaderruimtes. Het is voor bedrijven een uitdaging om het gemak van samenwerken en verbinden van het thuiswerken terug mee te nemen naar kantoor.

Investeren in een hybride toekomst

Een ander belangrijk bijproduct van bijna anderhalf jaar thuiswerken, is het verlangen van werknemers naar gemakkelijkere en meer flexibele technologie op het werk. Wij zien dat toegankelijke een-klik-videocalls de plek innemen van audio calls en complexe(re) conference rooms als de meest gebruikte manier van interactie en werknemers verwachten dat hun werkgevers dit gemak ook laten terugkomen in de fysieke kantooromgeving.

Het onderzoek laat verder zien dat kantoormedewerkers veel waarde hechten aan technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat zij hun werk, waar dan ook ter wereld, efficiënt kunnen uitvoeren. Maar liefst 47 procent ziet graag dat hun werkgever in video conferencing apparatuur investeert, terwijl 43 procent de voorkeur geeft aan de installatie van draadloze meeting room technologie.

Veel werknemers vertrouwen nog steeds op hun laptop als belangrijkste werk-hub. Uit het onderzoek blijkt dat dit waarschijnlijk niet snel zal veranderen. Meer dan een derde van de Britse werkenden noemt zowel touch screen technologie als technologie die hen in staat stelt om hun laptop te gebruiken als commandocentrum voor meetings als de topprioriteiten voor het kantoor. Deze resultaten lijken erop te wijzen dat werknemers waarschijnlijk de voorkeur geven aan een Bring Your Own Meeting (BYOM) aanpak. Hierbij hosten ze video calls vanaf hun eigen apparaat met gebruik van de bestaande vergaderruimte-apparatuur, voortbordurend op de werkwijze die ze hebben ontwikkeld tijdens het thuiswerken.

Een waarschuwing voor werkgevers

Werknemers zijn erg duidelijk over hun verwachtingen. De komende tijd zal uitwijzen of bedrijven luisteren en hun wensen op waarde schatten. Britse werkenden zijn overduidelijk bereid om het hybride model te omarmen en zijn er inmiddels aan gewend geraakt om op afstand samen te werken via de laptop en content te delen. Ook wanneer zij terugkeren naar het kantoor – gedeeltelijk of volledig – zullen deze technologische gewoontes waarschijnlijk blijven bestaan.

De gevaren van het niet adresseren van deze tweedeling zijn duidelijk. Nu de kans op een ‘Great Resignation’ steeds groter wordt, is het voor bedrijven steeds lastiger om geschikt talent te vinden en voor langere tijd aan zich te binden. Het afgelopen jaar heeft bovendien bewezen dat technologie en flexibiliteit niet langer alleen onderdelen van de werkdag zijn, maar essentiële onderscheidende factoren in werving en behoud. Als bedrijven willen slagen in deze nieuwe manier van werken, hebben ze waarschijnlijk nieuwe benaderingen nodig om werknemers te ontmoeten waar ze zijn – én willen zijn. Als bedrijven niet aan deze verwachtingen voldoen, hebben werknemers het volste recht om de echte redenen achter de terugkeer naar kantoor in twijfel te trekken. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie