Gemeente Lelystad als eerste over op elektronische handtekening

Gemeente Lelystad als eerste over op elektronische handtekening

Redactie Baaz

De gemeente Lelystad is als eerste gemeente live gegaan met het rechtsgeldig ondertekenen van WOZ bezwaarschriften middels DigiD, via een digitaal WOZ-Portaal.

Het systeem is mogelijk gemaakt door samenwerking met TogNederland (Taxatiebureau onroerende goederen Nederland) en DigiNotar. Inmiddels zijn ook de gemeenten Teylingen en Leiderdorp gevolgd.

Elektronische verwerking
Gemeente Lelystad heeft de stap naar een elektronisch proces voor WOZ bezwaarschriften gezet om een betere dienstverlening richting haar burgers te verlenen. Het elektronisch ontvangen van een rechtsgeldig ondertekend bezwaarschrift maakt het mogelijk dat de bezwaarprocedure compleet digitaal afgehandeld kan worden. Met deze nieuwe mogelijkheid van dienstverlening kan de burger eenvoudiger rechtsgeldig zijn bezwaar maken en heeft de gemeente de mogelijkheid om dit direct digitaal te verwerken.

Juridisch aspect
Vanuit juridisch oogpunt heeft deze digitale handtekening precies dezelfde waarde als een papieren handtekening. Ondertekening kan namelijk alleen gebeuren door personen die beschikken over een persoonlijke DigiD inlogcode. DigiD op zich is nog geen elektronische handtekening. Door de koppeling van DigiD aan de DigiNotar Signing Service wordt wel het niveau van een rechtsgeldige elektronische handtekening bereikt. Dit juridische aspect is erg belangrijk. Voor veel documenten moet aangetoond kunnen worden wie op een bepaald moment een document heeft ondertekend.

De gemeente Lelystad heeft in de eerste maand van operatie goede ervaringen met deze nieuwe dienst. Onze inwoners ervaren het als een makkelijk te gebruiken dienst die zowel voor hen als ook voor ons veel toegevoegde waarde biedt, aldus dhr. Carli, Team Belastingen van de gemeente Lelystad.

 


 

Tog Nederland heeft de DigiNotar Signing Service gentegreerd in haar WOZ-portaal. Hiermee hebben alle klanten van Tog Nederland met een WOZ-portaal direct de mogelijkheid aan te sluiten op deze nieuwe module.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie