Gastcolumn: 5 risico’s waar ondernemers wakker van liggen
Gastcolumn: 5 risico’s waar ondernemers wakker van liggen

Gastcolumn: 5 risico’s waar ondernemers wakker van liggen

Redactie Baaz

Het einde van het jaar is in zicht. Je bent misschien bezig met een eindsprint of met plannen voor volgend jaar. Maar ben je ook bezig met de risico’s voor volgend jaar? In deze blog zet ik de vijf belangrijkste bedrijfsrisico’s die ik dagelijks bij ondernemers zie voor jou op een rij. Zodat jij met een gerust hart de feestdagen in kunt gaan.

1. Bedrijfsschade: voorkom dat je failliet gaat door brandschade

Bedrijfsschade is het risico wat het meest tot de verbeelding spreekt. De belangrijkste oorzaak van bedrijfsschade is brand door onveilige elektra of door brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, solderen of dakdekken. Bij bedrijfsschade ligt alles stil, maar de vaste lasten en kosten lopen echter gewoon door. Uit cijfers blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven die een grote calamiteit hebben gehad na drie jaar alsnog failliet gaat. De oorzaak? De opbouwtijd van het bedrijf heeft te lang geduurd, waardoor (vaste) afnemers naar de concurrent zijn gegaan. Om dit te voorkomen is het daarom raadzaam om een continuïteitsplan op te stellen.

2. Zakelijke aansprakelijkheid: kleine fout grote gevolgen

De crisis heeft er hard ingehakt. Waarbij veel ondernemers hun activiteiten hebben moeten veranderen en/of moeten uitbreiden. Voor ieder bedrijf is het risico op zakelijke aansprakelijkheid anders, deze staat omschreven in je polis. Zijn je bedrijfsactiviteiten de afgelopen tijd veranderd, bijvoorbeeld door overname? Dan heeft dit invloed op je zakelijke aansprakelijkheidsrisico.

Bij een eventuele schadeclaim  is in eerste plaats een juiste omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die door het bedrijf worden verricht erg belangrijk, oftewel je verzekerde hoedanigheid. Controleer altijd of alle werkzaamheden die worden uitgevoerd onder de omschrijving in je polis vallen. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat je afspreekt met je afnemers. Het product wat je hebt geleverd, veroorzaakt een schade of voldoet niet. Je kunt dan te maken krijgen met productaansprakelijkheid. Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Denk hierbij aan je leveringsvoorwaarden.

Of er gebeurt een ongeluk op het werk. Dan is het belangrijk dat je een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak hebt.

Meer weten over zakelijke aansprakelijkheid? Kijk dan op onze speciale themapagina.

3. Medewerkers en (ziekte)verzuim

Wanneer je personeel in dienst hebt, heb je ongetwijfeld te maken met (ziekte)verzuim. Het heeft financiële gevolgen voor jouw onderneming, maar je krijgt ook te maken met een aantal wettelijke verplichtingen, namelijk de Wet verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het is raadzaam om een ziekteverzuimbeleid op te stellen. Dit beleid kan in veel gevallen namelijk langdurig verzuim voorkomen. Daarnaast is het opstellen van een actief ziekteverzuimbeleid belangrijk om onder meer onnodige boetes en/of kosten te voorkomen.

Wil je meer weten over hoe je grip kunt krijgen op verzuim? Lees mijn eerdere blog over hoe je als werkgever ziekteverzuim kunt verminderen. 

4. Arbeidsongeschiktheid: wat als je zelf (tijdelijk) niet kunt werken?

Arbeidsongeschiktheid kan voor jou als ondernemer flinke gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan je inkomen. Regel je daar iets voor? Daar ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor. Als ondernemer kun je veel doen om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Voorkom bijvoorbeeld bedrijfsongelukken en zorg ervoor dat je gezond bent.

Jij bent de drijvende kracht achter je bedrijf. Thuis komen zitten door te veel stress of lichamelijke klachten heeft invloed op je inkomen, maar ook op de toekomst van je bedrijf en die van je medewerkers.

5. Cybercrime: de opkomst van nieuwe bedrijfsrisico’s

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek zijn de (persoons)gegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.  Voorbeelden hiervan zijn lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie door inbraak in het ict-systeem, door het naar huis sturen van bestanden door medewerkers via e-mail of onderweg werken op onbeveiligde wifi-locaties vormen echte gevaren. De beveiliging van gegevens kan in veel gevallen (sterk) worden verbeterd door preventiemaatregelen in het bedrijf te implementeren. Denk onder meer aan het creëren van meer bewustzijn over datarisico's of het uitsluitend gebruikmaken van een goed beveiligde draadloze netwerkverbinding of een vaste aansluiting.

Zoals in het begin gezegd, is dit alweer mijn laatste blog voor 2015. Met mijn bijdragen op baaz.nl en in Baaz magazine heb ik jullie inzicht willen geven in de wereld van risicobeheer. Ook voor volgend jaar staan er mooie en interessante onderwerpen op de agenda.

Voor nu wens ik je alvast een gezond en veilig 2016.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie