Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 1)
Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 1)

Gastcolumn: Wat je als werkgever kunt doen om ziekteverzuim te verminderen (Deel 1)

Redactie Baaz

Bij langdurig verzuim speelt de factor ‘onvrede’ vaak een rol. ‘Wat kan ik als werkgever doen tegen verzuim?’ Dit is volgens mij een herkenbare vraag voor elke ondernemer. Deze vraag heb ik aan diverse verzuimdeskundigen gesteld. Hoewel ik van ieder een ander antwoord krijg, er zijn immers verschillende verzuimoorzaken, valt wel op dat de overeenkomst te maken heeft met (het ontbreken van) verzuimbeleid.

Wist je dat…

Allereerst een aantal ‘verzuimweetjes op een rij’, want wist je dat…

…17 procent van de ziekmeldingen langer dan zes weken duren?
…80 procent van het verzuim te maken heeft met ziekte, zoals griep, aandoeningen aan de luchtwegen, hart- en vaatziekten en burn-out, maar ook levensbedreigende ziekten?
…20 procent van het verzuim te maken heeft met ongevallen?
…De werkgever verplicht is om, bij ziekte, in de eerste twee jaar minimaal 70 procent van het salaris te betalen?
…Een zieke werknemer ruim twee keer zijn bruto salaris kost?

Een zieke medewerker kost dus veel geld, maar ben je ook op de hoogte van jouw verplichtingen als werkgever? Zo is het maken van een plan van aanpak voor re-integratie verplicht, moet er altijd een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), waarbinnen verzuimbeleid valt, worden gemaakt en moet er minimaal één preventiemedewerker binnen het bedrijf zijn opgeleid.

Ziekteverzuimbeleid, de voordelen

Verzuim van een werknemer heeft ingrijpende financiële gevolgen voor de onderneming. Terwijl de oorzaak niet werk gerelateerd hoeft te zijn. Daarnaast kost verzuimbegeleiding tijd en deze tijd wil je liever in het ondernemen steken. Het is dan ook raadzaam om als ondernemer een ziekteverzuimbeleid op te zetten. Dit beleid kan in veel gevallen namelijk langdurig verzuim voorkomen. Daarnaast is het opstellen van een ziekteverzuimbeleid belangrijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en hiermee onnodige boetes en/of kosten te voorkomen. Andere belangrijke voordelen van verzuimbeleid zijn:

  • Hogere werknemer tevredenheid door een veiligere, gezondere en plezierigere werkomgeving.
  • Lagere kosten door minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid.
  • Hogere productiviteit  door een betere personeelsbezetting.
  • Gemotiveerd en loyaler personeel.
  • Een aantrekkelijke werkgever door goed personeelsbeleid.
  • Minder verloop van (goed) personeel.

Wettelijke verplichtingen voor jou als werkgever

Als een werknemer vanwege een ongeval of ziekte tijdelijk niet kan werken, krijgt de werkgever te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen zijn de Wet verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wetgever heeft deze regeling in het leven geroepen om werkgevers én werknemers samen verantwoordelijk te maken voor een snelle terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces (re-integratie). Uiteindelijk is het doel om de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) te verkleinen. Als een werknemer ziek wordt en na twee jaar ziekte ten minste 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft hij of zij recht op een WIA-uitkering. De werknemer vraagt deze uitkering aan bij het UWV en werkgevers moeten voor deze uitkering premie betalen. Voorkomen of verkleinen van langdurige ziekte is dus belangrijk.

Werknemer weer aan het werk krijgen

Een werknemer wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer terug in je bedrijf. Daarom is het belangrijk dat je als werkgever  vanaf de eerste ziektedag inspanningen verricht om je werknemer weer aan het werk te helpen. Let op: leg dit ook allemaal vast. Denk hierbij aan het aanbieden van passend werk en de begeleidingsgesprekken. Als het ziekteverzuim langer duurt, moet je een re-integratiedossier bijhouden voor het UWV. Als je hiervan in gebreke blijft, mag het UWV als sanctie je loondoorbetalingsplicht verlengen. Zorg er dus voor dat je vanaf dag één alles netjes bijhoudt.

In mijn volgende bijdrage vertel ik je meer over de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), waarbinnen verzuimbeleid valt en de taken van de preventiemedewerker. Twee belangrijke onderdelen om je verzuimbeleid uit te kunnen voeren en verzuim zo veel mogelijk te voorkomen.

Wil je graag meer weten over het bedrijfsrisico Verzuim? Kijk dan op onze speciale themapagina. Daarnaast lees je meer in het Interpolis e-book over ziekteverzuim.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie