Eigenschappen van geconcentreerde vloeibare plantenvoeding

Eigenschappen van geconcentreerde vloeibare plantenvoeding

Redactie Baaz

Over de keuze van de meststof lopen de meningen uiteen - sommigen geven de voorkeur aan vaste, smeerbare korrelmest, terwijl andere hobbytuinders zweren bij het gebruik van vloeibare geconcentreerde plantenvoeding. In dit artikel lichten we de eigenschappen en samenstelling van vloeibare meststoffen.

Geconcentreerde vloeibare plantenvoeding: eigenschappen en samenstelling

Vloeibare meststoffen bestaan uit losse, zuivere mineralen of een mengsel van voedingsstoffen. Deze kunnen van organische, mineraal-organische of puur minerale oorsprong zijn. Vloeibare meststoffen worden meestal via het gietwater toegediend, maar kunnen ook als bladmeststof worden gebruikt. Dit geldt vooral voor micronutriënten zoals ijzer of boor, in de vorm van zuivere suspensies. Vloeibare meststoffen zijn populair vanwege een aantal voordelen:

  • Snelle werking: Vloeibare meststoffen worden veel sneller opgenomen door planten en kunnen daarom ook helpen bij acute gebreksverschijnselen.
  • Variabele toepassing: Met het gietwater of met de spuitfles als bladbemesting.
  • Bevatte voedingsstoffen: Afhankelijk van de behoefte van de plant kunnen de voedingsstoffen in hun pure vorm of als een geoptimaliseerde combinatie worden toegepast.

Niet elke vorm van de voedingselementen is stabiel of plantaardig verkrijgbaar in vloeibare vorm. Sommige voedingsstoffen moeten worden verwerkt in een zogenaamde chelaatverbinding voor gebruik in vloeibare meststoffen. De speciale samenstelling en de productie en extractie van de voor planten beschikbare voedingsstoffen is ook de reden voor de vaak aanzienlijk hogere prijs in vergelijking met vaste meststoffen.

Opmerking bij het afvoeren van vloeibare mest: Als u vloeibare mest wilt afvoeren, kunt u deze het veiligst inleveren bij een inzamelpunt voor verontreinigende stoffen, bij voorkeur in de originele verpakking. Vloeibare meststoffen mogen nooit in het riool of andere wateren terechtkomen, omdat

met name sterk geconcentreerde minerale meststoffen giftig zijn voor veel waterorganismen en het milieu in het algemeen. In het beste geval verdun je de vloeibare meststof in hoge mate en geef je er bedden, struiken en bomen in kleine doseringen mee. Ook een composthoop met moeilijk afbreekbare materialen, zoals houtsnippers en plantenstekken, is gebaat bij een lichte stikstofbemesting, aangezien hier tijdens het composteringsproces vaak stikstof wordt vastgelegd.

  • Minerale vloeibare meststoffen worden gemaakt van grondstoffen die in mijnen worden gewonnen of in chemische processen worden geproduceerd. Het resultaat zijn pure mestzouten, die als pure stof of in combinatie zeer snel door planten worden opgenomen.
  • Organische vloeibare meststoffen bevatten naast de belangrijkste voedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium) meestal nog andere sporenelementen en bevorderen het bodemleven door de organische verbindingen die ze bevatten. Ze gebruiken vaak recyclebare reststoffen uit de voedingsindustrie en worden daarom vaak geclassificeerd als aanzienlijk duurzamer.

Aanbrengen van vloeibare mest: dosering en toepassing

Zo verschillend als vloeibare meststoffen zijn samengesteld, zo ook hun toepassingsgebieden. Vloeibare meststoffen kunnen als bladmeststof op het blad worden gegoten of gespoten. Hieronder geven we u een overzicht van vloeibare bemesting voor gazons, groenten en bloeiende planten, groen- en kamerplanten en citrusplanten.

Toepassing als bladbemesting

Planten zijn in staat om veel voedingsstoffen alleen via het blad op te nemen en dus direct op te nemen in de stofwisseling van het blad. Jongere bladeren nemen de voedingsstoffen het snelst op. Bladbemesting kan op bijna alle planten worden toegepast. Bladeren die erg behaard of bedekt zijn met een dikke laag was nemen de voedingsoplossing echter veel slechter op. Over het algemeen is de concentratie van voedingsstoffen in bladbemesting zo laag dat het alleen zinvol is voor micronutriënten zoals boor, zink of ijzer en voor acute tekortsymptomen.

Bladbemesting mag alleen worden uitgevoerd bij temperaturen tussen 10 °C en 25 °C als de stofwisseling van de plant niet wordt geremd door kou of hitte. Zelfs in direct zonlicht en ernstige droogte mag u geen bladbemesting toepassen, anders kunnen brandwonden optreden. Dagen met een bewolkte lucht of de avonduren zijn het beste. Een lage concentratie van de mestoplossing vanaf het begin biedt ook een goede bescherming tegen deze schade. Giet de mestoplossing in een sproeier en bevochtig de bladeren van de plant gelijkmatig, net genoeg om te voorkomen dat de suspensie druppelt.

Conclusie

Al met al is de keuze tussen vloeibare mest en korrelmest vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Vloeibare meststoffen kunnen gemakkelijk over het gietwater worden aangebracht, maar moeten frequent worden gebruikt (meestal elke één tot twee weken). Bij korrelvormige meststoffen

met een langdurige werking zijn doorgaans twee bemestingsbeurten per seizoen voldoende, waarbij de korrels in de grond moeten worden gewerkt. Als vuistregel geldt dat vloeibare meststoffen meer worden aanbevolen voor pot- en balkonplanten, terwijl korrelmeststoffen de beste keuze zijn voor planten in bedden.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie