Een veranderend klimaat en bedrijfsrisico’s - deel 2

Werken onder extreme weersomstandigheden: waar moet je als werkgever op letten en voor zorgen

Ons klimaat is aan het veranderen. De zomers worden warmer, we krijgen meer hittegolven en aan de andere kant hebben we nattere en koudere periodes. Ook met heftigere regen- en hagelbuien. Hierdoor wordt de gezondheid van medewerkers die werken in de buitenlucht op de proef gesteld. Maar waarom zijn hoge – of lage temperaturen gevaarlijk? Wat kun je als werkgever hiertegen doen? En wat zijn de regels rondom werken onder extreme weersomstandigheden? Aart van de Bunte, senior risicodeskundige bij Interpolis, legt het je uit in zijn tweede blog over klimaatrisico's.

In deze tweede blog over klimaatrisico's ga ik in op het Arbobesluit en geef ik praktische tips over hoe je voorkomt dat werken tijdens extreem weer gevaarlijk wordt. 

Arbowet en Arbobesluit over extreem weer

Werken bij temperatuurgrenzen (zoals 30, 35 of 40 graden Celsius) staan niet in de Arbowet. Dit is ook niet mogelijk, ieder persoon reageert nu eenmaal anders op temperatuur. Daarnaast zijn factoren als kleding, luchtvochtigheid, wind en verdamping ook bepalend voor een reactie van het lichaam op temperatuur.
 
Het Arbobesluit zegt daarentegen het volgende over werken bij extreme temperaturen. In artikel 6.1 van het Arbobesluit wordt beschreven dat ‘de temperatuur op een werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de medewerkers, en dat de werkgever er alles aan moet doen om gezondheidsklachten te voorkomen’.  

Leg afspraken vast en zorg voor een jaarlijkse update

Als werken onder extreme omstandigheden vaak voorkomt, moet dit in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vermeld worden. Daarbij moet de werkgever aangeven welke maatregelen hij treft om het gevaar te voorkomen, dan wel te verminderen. De stand van zaken moet jaarlijks met de werknemers en/of personeelsvertegenwoordiger worden besproken.
 
Algemeen kun je wel stellen dat het werk onmiddellijk gestopt moet worden als de werkzaamheden door snel veranderende weersomstandigheden gevaarlijk worden of dat hierdoor extra risico’s ontstaan. Zoals bij onweer binnen een afstand van 3 kilometer of bij een storm met windkracht 7 Bft en hoger. 

Informeer je medewerkers

Last but not least: informeer en betrek je werknemers actief bij de risico-inventarisatie, hiermee verhoog je de betrokkenheid en het risicobewustzijn bij je medewerkers. Geef je werknemers daarnaast ook goede instructies, laat hen veiligheidstrainingen volgen om de risico’s aan te pakken. Creëer een open cultuur, zodat alle incidenten gemeld kunnen worden. Laat je door een gespecialiseerde partij goed informeren zodat enerzijds doeltreffend gehandeld wordt en anderzijds overbodig werk voorkomen wordt. Je kunt ook altijd contact opnemen met de Interpolis Preventiedesk via preventiedesk@interpolis.nl en als je graag meer wilt weten over bedrijfsrisico’s, kijk dan op interpolis.nl/zakelijk.
 
In mijn volgende blog vertel ik je meer over wat je als werkgever, maar ook als medewerker, zelf kunt doen om gevaarlijke situaties bij extreem warm of koud weer te voorkomen. De eerste blog over klimaatrisico's nog een keertje lezen? Dat kan hier!
 
 

afbeelding van Aart van de Bunte

Aartvan de Bunte | Senior risicodeskundige, Interpolis

Bekijk alle artikelen vanAart