De telecomwereld is sterk in beweging

Telecom nog volop in beweging

Bram van Rijssel
De telecomwereld is sterk in beweging. Nieuwe ontwikkelingen, zoals Internet-Of-Things (IoT), Hosted Voice en Big Data zorgen ervoor dat de consument telecommunicatie fundamenteel anders is gaan gebruiken.

​De concurrentie op de markt is groot: naast de bestaande bedrijven komen er ieder jaar innovatieve toetreders bij die de telecomwereld ontwrichten. Het dwingt spelers in de branche tot innovatie in producten en diensten om zo te beantwoorden aan de vraag, de veranderende behoeften van de consument en het overtreffen van de concurrentie. Hierin succesvol zijn vraagt om een wendbare en intelligente organisatie. Voor veel organisaties en bedrijven is dit nog altijd een grote uitdaging.
 
Communicatietechnologieën versmelten en aanbieders van spraak, data, tekst en beeld groeien naar elkaar toe. Traditionele telecombedrijven bieden nu TV aan en de traditionele kabelaars bieden spraak aan. Snelle ontwikkelingen in de cloud en op het gebied van mobiliteit vervagen technologische grenzen en geven ruimte aan nieuwe ondernemingen. Deze ondernemingen zijn wendbare startup organisaties die in samenwerking met ketenpartners vrijwel onmiddellijk kunnen voldoen aan de vragen van de consument. Traditionele 'logge' organisaties zijn niet wendbaar genoeg om snel innovaties om te zetten in nieuwe producten of diensten en verliezen marktaandeel aan deze nieuwe toetreders. 

​In tegenstelling tot deze toetreders blijven traditionele organisaties aanlopen tegen hetzelfde probleem: hun werkwijze en bedrijfscultuur is vastgezet in processen en procedures die al jarenlang op dezelfde manier worden uitgevoerd. Veel van deze processen en procedures zijn overbodig en zorgen voor onnodige vertraging waardoor bedrijven niet snel genoeg kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat zij hun producten niet tijdig naar de markt kunnen brengen.

Om succesvol te zijn moeten deze organisaties wendbaar worden. Dit geldt voor de gehele bedrijfscultuur. Met methodieken als ‘Lean’ en ‘Agile’ kunnen bedrijven samen met de kennis en kunde van medewerkers snel op de markt inspelen vanuit een focus op klantwaarde. Resultaat zal zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert, kosten omlaag zullen gaan en tevens de benodigde wendbaarheid in de organisatie wordt ingebouwd.
 
‘Lean’, richt zich vooral op het continu verbeteren van processen zodat je de verspillingen uit de organisatie kunt halen. Zo worden er op grote schaal klanttevredenheidonderzoeken als basis gebruikt om verbeterprogramma’s uit te voeren. ‘Agile’ is meer gericht op product innovatie. Zo wordt bepaald hoe productinnovaties snel en beheerst ingevoerd kunnen worden. Het verandert de bedrijfscultuur zodat een bedrijf sneller kan reageren op vragen uit de markt. Succesvolle startups hebben de ‘Lean’ en ‘Agile’ manier van werken vanaf de eerste dag omarmd in hun bedrijfscultuur en zijn hiermee verder gegroeid. Hun kracht ligt in de snelle ontwikkeling van oplossingen die de consument op dit moment wil of nodig heeft, zonder verspillingen van tijd of geld. Wanneer grote ondernemingen deze stap ook maken, zal dit leiden tot meer efficiëntie, lagere kosten, betere kwaliteit, hogere klanttevredenheid en behoud of groei van marktaandeel.
 
Meer weten over Agile? Bezoek het kennisplatform van UNC Plus Delta voor meer informatie: www.sixsigma.nl/Wat-is-agile
 
 

afbeelding van Bram van Rijssel

Bram van Rijssel | Management Consultant bij UNC Plus Delta

Bram van Rijssel is Management Consultant bij UNC Plus Delta. Hij helpt bedrijven en organisaties in de Telecom, Zakelijke- en Financiële Dienstverlening met het optimaliseren of innoveren van diensten, producten en processen aan de hand van methodieken als Lean, Lean Six Sigma en Agile. Kijk voor meer informatie op www.uncplusdelta.nl

Bekijk alle artikelen van Bram