Aan het woord: gastexpert Ray Dalio, oprichter van miljardenbedrijf Bridgewater

Aan het woord: gastexpert Ray Dalio, oprichter van miljardenbedrijf Bridgewater

Redactie Baaz

In boek ‘Principes’ deelt Dalio de vele inzichten die hij in de loop van zijn opmerkelijke carrière als CEO van biljoenenbedrijf Bridgewater heeft opgedaan en laat hij vervolgens tot in detail zien hoe die worden toegepast in zijn eigen bedrijf. De honderden praktische lessen in dit boek gaan onder meer over het creëren van een goede bedrijfscultuur, effectieve besluitvorming, samenwerking, goed management en het bouwen van sterke teams. Iedereen kan de heldere levenslessen en inzichten die Ray Dalio in ‘Principes’ deelt, toepassen om zijn eigen doelen te bereiken. Wij delen een fragment uit het boek, inmiddels vertaald verkrijgbaar bij uitgeverij Business Contact.

Ray Dalio: ‘Principes zijn fundamentele waarheden die ten grondslag liggen aan wat je graag uit het leven haalt. Ze zijn in vergelijkbare situaties altijd weer toepasbaar om je doelen te bereiken. We krijgen elke dag te maken met een stortvloed aan situaties waar we op moeten reageren. Zonder principes zouden we gedwongen zijn op alles wat het leven ons biedt te reageren alsof we het voor het eerst ervaren. Als we die situaties in plaats daarvan in soorten rubriceren en over goede principes beschikken om ermee om te gaan, kunnen we sneller betere beslissingen nemen, en als gevolg daarvan een beter leven leiden. Een goed stelsel van principes is eigenlijk een soort verzameling van recepten voor succes. Succesvolle mensen functioneren altijd op basis van principes die ze aan hun succes helpen; omdat het nogal verschilt waarmee ze succes hebben, hebben ze ook allemaal eigen principes.’

‘We doen onze principes op verschillende manieren op. Soms komen ze voort uit onze eigen ervaringen en overpeinzingen. Soms nemen we ze over van anderen, zoals onze ouders, of volgen we holistische stelsels van principes, zoals van een religie of een juridisch kader. Omdat we allemaal onze eigen doelen en ons eigen karakter hebben, moeten we ook allemaal onze eigen, bijpassende principes kiezen. Het is weliswaar niet per se slecht om principes van anderen te gebruiken, maar wie ze zonder er al te diep over na te denken van anderen overneemt, loopt het gevaar zich te gaan gedragen op een manier die niet bij zijn doelen en karakter past. Aan de andere kant weet jij waarschijnlijk net zomin als ik alles wat je moet weten, en dat kan je maar het best aanvaarden.

Als je voor jezelf kan denken en op een duidelijke manier open kan staan voor wat voor jou het best is, en dan ook nog eens de moed kan opbrengen om daarnaar te handelen, zal je het beste uit het leven halen. Als dat je niet lukt, kan je je afvragen hoe dat komt, en ontdek je dat dat voor jou waarschijnlijk de grootste sta-in-de-weg is om meer van wat jij wil uit het leven te halen. Dit brengt me bij mijn eerste principe.’ ‘Bedenk voor jezelf 1) wat jij wil, 2) wat waar is en 3) wat je moet doen om nummer één in het licht van nummer twee te realiseren. Doe dat bescheiden en met een open geest, zodat je zo goed kan nadenken als je in je hebt. Een goed inzicht in je principes is belangrijk, want ze hebben dagelijks invloed op allerlei aspecten van je leven. Als je bijvoorbeeld een relatie met iemand anders aangaat, zullen de principes van jou en die ander bepalen hoe jullie interactie verloopt.’

‘Mensen met overeenkomstige waarden en principes kunnen met elkaar overweg, mensen die ze niet hebben zullen voortdurend op misverstanden en conflicten stuiten. Sta maar eens stil bij de mensen het dichtst in jouw buurt. Zijn hun waarden in lijn met de jouwe? Weet je eigenlijk wel wat hun waarden en principes zijn? In relaties zijn de principes van mensen maar al te vaak onduidelijk. Dat is vooral lastig in organisaties, waar mensen gezamenlijk principes nodig hebben om tot succes te komen. Juist omdat ik glashelder over mijn principes wil zijn, heb ik zoveel aandacht aan elke zin in dit boek besteed. Ik zal jou deelgenoot maken van mijn principes, maar ik wil benadrukken dat ik niet verwacht dat je die blindelings volgt. Integendeel, ik wil dat je elk woord kritisch beoordeelt en uit mijn principes alleen die dingen haalt die aan een bij jou passende combinatie bijdragen.’

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie