2 op de 5 Nederlanders denkt dat vluchtelingen kunnen helpen bij tekort op arbeidsmarkt

2 op de 5 Nederlanders denkt dat vluchtelingen kunnen helpen bij tekort op arbeidsmarkt

Redactie Baaz

Nederland heeft te maken met een ernstig tekort aan arbeidskrachten, waardoor de werkdruk toeneemt. Tegelijkertijd komen vluchtelingen in Nederland moeilijk aan werk. Internationale NGO SPARK, die vluchtelingen en ontheemden zowel in Nederland als in het land van herkomst of andere gastlanden helpt aan een baan, hield een enquête waarin 2 op de 5 (43%) respondenten aangaf van mening te zijn dat vluchtelingen in Nederland, maar ook daarbuiten, een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van deze tekorten. Dit sluit aan bij de eerdere uitspraken van premier Mark Rutte, waarmee hij benadrukte dat we vluchtelingen ‘hard nodig hebben op de arbeidsmarkt’.

De Financial Times schreef dat de Nederlandse economie een onverzadigbare vraag naar nieuwe werknemers heeft. De grootste tekorten zijn in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. Het tekort aan arbeidskrachten in Nederland wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder toenemende vergrijzing en een groeiend aantal mensen dat ervoor kiest om parttime te werken.

Tegelijkertijd, ondanks de wettelijke toegang tot werk, worden vluchtelingen in Nederland nog steeds geconfronteerd met veel obstakels bij het vinden van een baan. Zo is het bijvoorbeeld niet gunstig dat vluchtelingen maar 24 weken per jaar mogen werken. Een onderzoek wees uit dat ongeveer 60 procent van de ondervraagde vluchtelingen aangaf onvoldoende kennis te hebben van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast bleek dat 75% behoefte heeft aan hulp bij het navigeren door het Nederlandse systeem.

De in Nederland opgerichte NGO SPARK liet in maart dit jaar Opinium Amsterdam een onderzoek doen onder 1.241 Nederlandse volwassenen over het aannemen van vluchtelingen door bedrijven om de arbeidstekorten op te lossen. Uit de resultaten bleek dat 43 procent van de respondenten van mening is dat het koppelen van vluchtelingen aan banen een levensvatbare oplossing kan zijn. Slechts 23% zegt het geen goed idee te vinden. Met name in de oudere nog werkende generatie, ziet de meerderheid dit niet zitten, terwijl een meerderheid (52%) van de respondenten in de leeftijdsgroep 25-34 het juist wel een goed idee vindt. 

SPARK ondersteunt de integratie van vluchtelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en helpt hen ook in fragiele en door conflict getroffen landen zelf. Dat doet de NGO o.a. met een Remote Internship-programma, waarmee vluchtelingen, ontheemden en andere kwetsbare jongeren toegang krijgen tot remote stages en mogelijkheden voor werkervaring. Hiervoor ontving zij in september 2022 de PIEoneer Employability International Impact Award.

SPARK erkent het onbenutte potentieel en de waardevolle bijdragen die vluchtelingen kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Door de kloof tussen vluchtelingen en beschikbare arbeidskansen te overbruggen, wil SPARK een inclusieve en welvarende samenleving creëren waarin vluchtelingen ten volle gebruik kunnen maken van hun vaardigheden en expertise.

Het onderzoek is uitgevoerd door Opinium Amsterdam onder een landelijk representatieve steekproef van 1.241 Nederlandse volwassenen (7 maart-10 maart 2023).

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie