Zolang personeel zelf niet aan de bel trekt over te hoge werkdruk, maakt drie op de tien managers zich er niet druk om

Zolang personeel zelf niet aan de bel trekt over te hoge werkdruk, maakt drie op de tien managers zich er niet druk om

Redactie Baaz

Maar liefst 28 procent van de managers zegt zich niet druk te maken over een mogelijk te hoge werkdruk voor het personeel, zolang werknemers dat zelf niet aangeven. Dit blijkt uit onderzoek van Recharge360, ontwikkelaar van programma’s voor medewerkerswelzijn, uitgevoerd onder vijfhonderd managers die leidinggeven aan een team van tien of meer medewerkers. Het onderzoek gaat in op de rol die managers spelen bij het reguleren van de werkdruk en is uitgevoerd naar aanleiding van de verschillende alarmbellen die afgaan rondom de huidige werkdruk van werkend Nederland.

Managers durven er wel over in gesprek te gaan

Hoewel een groot deel van de managers pas actie lijkt te ondernemen wanneer  werknemers zelf aangeven last te hebben van een te grote werkdruk, stelt negentig procent wel dat zij weten op welke signalen zij moeten letten om te peilen of de werkdruk te hoog is. Daarnaast lijkt het er niet op dat managers het onderwerp proberen te vermijden. Zo zegt maar liefst 93 procent gemakkelijk het gesprek aan te gaan met hun werknemers over de werkdruk. In relatie tot deze cijfers is het percentage managers dat zich pas druk maakt wanneer werknemers zelf hun mond opentrekken erg hoog.

Wat een rol kan spelen in deze houding van managers is de bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld wanneer de manager zich door zijn meerderen niet gesteund voelt als het aankomt op het aanpakken van de werkdruk. Maar liefst 38 procent van de managers zegt dat binnen het bedrijf waar hij werkt, het reguleren van de werkdruk geen prioriteit heeft.

Oplossingen bieden

Het constateren van een te hoge werkdruk is de eerste stap, het oplossen hiervan, op zowel de korte als langere termijn, is een tweede. Dit blijkt een heikel punt voor sommige managers. Zo zegt 18 procent niet te weten wat te doen om de werkdruk van werknemers op korte termijn te verminderen. Als het aankomt op de langere termijn gaat het vooral om werken aan de persoonlijke ontwikkeling van personeel, om hen zo weerbaarder te maken voor de werkdruk. Twintig procent van de managers weet niet wat hij daarin kan betekenen.

Hidde de Vries, co-founder van Recharge360: “Managers vormen de schakel tussen het personeel en het hogere management. Het is dan ook belangrijk dat zij goed over kunnen brengen wat er op de werkvloer speelt, of dit hen nu expliciet verteld wordt of wanneer ze het zelf opmerken. Dat opmerken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer je als manager zelf ook te maken hebt met een hoge werkdruk. Bedrijven doen er dan ook goed aan om te werken met vooropgezette processen en systemen, om zo te waarborgen dat er altijd zicht is op hoe de werkdruk ervaren wordt. Op die manier kan er op tijd geacteerd worden op de werkdruk en blijft het personeel duurzaam inzetbaar.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is in opdracht van Recharge360 uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Voor het onderzoek zijn vijfhonderd managers ondervraagd die leidinggeven aan een team van tien of meer medewerkers.

 

Ook interessant:

Lees hier: Adobe-onderzoek: jongere generaties omarmen gebruik generatieve AI door bedrijven

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie