Zakelijk energiecontract of een particulier energiecontract?

Redactie Baaz
Als ZZP’er, MKB’er en startend ondernemer dien je heel wat zaken zelf te regelen. Vaak ontbreekt het je aan tijd en/of kennis, bijvoorbeeld over energie.

Hoe krijgt je jouw energiezaken snel en voordelig geregeld? Gaat jouw voorkeur uit naar een zakelijk energiecontract op je privé-adres of houdt je het op een particulier contract? Kies je toch voor een zakelijke aansluiting voor energie, waarop dien je dan te letten? Naast de kostprijs zijn er andere factoren zoals onder meer de mogelijkheid tot aftrek van de btw of de aftrekbaarheid voor de belasting. 

Onderstaande tips en waarheden zijn van belang om een weloverwogen beslissing te nemen wat betreft zakelijke energie op jouw thuisadres. 

Zakelijke energie goedkoper dan energie als particulier? 

Het feit dat energie op jouw huisadres als ondernemer betekent dat je een gunstige prijs kunt bedingen bij de stroomleverancier is vaak doorslaggevend bij de keuze voor een zakelijk energiecontract. Een ongeschreven wet voor ondernemers: hoe meer energie je afneemt en hoe langer de duur van het vaste contract, des te voordeliger het tarief. Zakelijke kleinverbruikers beschikken steeds over een elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk aan 3x 80 ampère. Het maximale gasdebiet bedraagt 40 m³ gas per uur. Wanneer de hoeveelheid doorgelaten elektriciteit en gas groter zijn dan 3x80 ampère of 40 m³ spreekt men over grootverbruik. Hiervoor gelden andere regels dan bij kleinverbruik. 

Een energieovereenkomst afsluiten: zakelijk of particulier? 

Om een beslissing te nemen in het type energieovereenkomst,zakelijk of particulier, dat je wenst af te sluiten is het van belang een aantal zaken op een rij te zetten. De prijs kan een belangrijke factor zijn, maar ook een goede service is van belang. Een zakelijke energieleverancier levert doorgaans een snellere, efficiëntere en persoonlijkere service. Vaak ben je met slechts één telefoontje al geholpen. Bovendien is het voor jou als ondernemer ook essentieel na te gaan of je van fiscale voordelen kunt genieten. 

Speelt de hoeveelheid energie die je verbruikt een rol 

Je verbruikte hoeveelheid energie is niet van belang bij de keuze tussen een zakelijke of particuliere energieovereenkomst. Als ondernemer verbruik je meer stroom voor jouw werk waardoor de kans bestaat dat je meer energie verbruikt dan als particulier. Machines als ovens, koelinstallaties, pompen, gereedschappen en dergelijke verbruiken namelijk heel veel stroom. Om geen al te hoog oplopende prijzen te betalen, is het van belang de juiste aansluiting te kiezen. 

Waar dien je op te letten bij de prijsbepaling van zakelijke energie? 

Een vergelijking tussen particulieren en bedrijven is niet eenvoudig aangezien de energieprijs voor beide categorieën op verschillende wijzen wordt weergegeven. Een goede vergelijking is niet louter op de prijs van stroom en gas gebaseerd. Extra aandacht is vereist om na te gaan of bijkomende kosten zoals administratiekosten, btw en dergelijke reeds in de prijs verwerkt zijn. 

Een vast of variabel contact 

Verbruik je relatief veel energie dan is een vast contract veelal voordeliger. Een extra voordeel: gedurende looptijd van het contract weet je steeds hoeveel jouw energiekosten bedragen. 

Een variabel contract hanteert energieprijzen volgens de marktprijs. Dalen deze, dan ben je voordeliger af. Stijgende prijzen kunnen jouw kosten echter fiks doen oplopen. 

Kosten voor zakelijke energie aftrekken van de belastingen 

De Belastingdienst biedt zelfstandig ondernemers de mogelijkheid een gedeelte van de energiekosten af te trekken. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden, vereisten en verplichtingen om aan te voldoen. 

Het door jou opgegeven adres moet ingeschreven staan (Kamer van Koophandel). Bovendien bekijkt de Belastingdienst jouw inkomen en zelfstandigheid, maar ook hoeveel van dit inkomen in de werkruimte werd verdiend. Om jouw werkruimte door de Belastingdienst te laten erkennen als een zelfstandige werkruimte, moet deze werkruimte beschikken over een eigen ingang en sanitaire voorzieningen (toilet en andere watervoorzieningen). Deze moet bovendien ook verhuurbaar zijn aan derden. 

Ook het energieverbruik van apparatuur kan in aanmerking komen voor aftrek. Dit is echter een complex onderwerp. Hiervoor overleg je best eens met jouw belastingadviseur en/of boekhouder. 

Btw aftrekken van energiekosten 

De Belastingdienst maakt het voor zelfstandig ondernemers ook mogelijk een deel van de btw op energiekosten af te trekken. De ruimte in jouw woning dient dan als werkruimte benut te worden. Hierbij wordt een rekenmodel gehanteerd dat rekening houdt met de vloeroppervlakte van de werkruimte (VWR) en de totale vloeroppervlakte van de woning (gegeven in m²). 

Op de site van de Belastingdienst vindt je terug of je voor deze aftrek in aanmerking komt.
 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie