Zakelijk beleggen of juist privé beleggen vanuit onderneming

Zakelijk beleggen of juist privé beleggen vanuit onderneming

Redactie Baaz

Is het aantrekkelijker om zakelijk te beleggen in bv of om juist privé te beleggen vanuit een onderneming. Het is dan natuurlijk in de eerste plaats belangrijk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer het gaat om daadwerkelijk beleggen vanuit de onderneming, dan is het natuurlijk zo dat dit alleen maar als zzp’er of in een eenmanszaak kan. Dat neemt niet weg dat een directeur groot aandeelhouder in een bv ook wel privé kan beleggen met geld dat overblijft in de onderneming, alleen moet dit dan wel via een iets andere route. Het is daarnaast belangrijk om naar andere factoren die een rol spelen te kijken.

Omgaan met verschillende situaties

De beste optie voor beleggen hangt onder andere af van de situatie waarin de onderneming zit. Of het beter is om privé te beleggen of om dit zakelijk te doen, hangt van die situatie af. Dit is wel per bedrijf verschillend. Er is voor elke onderneming een zogenaamd omslagpunt. Dit is het punt waarop het interessanter wordt om privé te gaan beleggen of om juist zakelijk te gaan beleggen. Het is voor elke ondernemer belangrijk om te ontdekken waar dit punt te vinden is. Op die manier is bijvoorbeeld te bepalen wat fiscaal gezien aantrekkelijker is. Dit levert je als ondernemer dus simpelweg ook meer op.

Factoren die een rol spelen

Om definitief te bepalen op welk moment zakelijk beleggen beter is en wanneer privé beleggen de voorkeur heeft, is het goed om verschillende factoren mee te wegen. In de eerste plaats is het belangrijk om te kijken welk percentage aan vennootschapsbelasting wordt betaald. Daarnaast is het ook belangrijk om mee te wegen of je een fiscale partner hebt of niet. Kijk altijd goed naar de omvang van het belegde vermogen, maar bepaal vooral ook hoe hoog het verwachte rendement is. Ook speelt mee of je schulden hebt en of er nog meer vermogen in box 3 te vinden is. Zoek al deze punten stuk voor stuk goed uit.

Kiezen voor zakelijk beleggen

De ene mogelijkheid is dat je gaat beleggen in de onderneming op zakelijke basis. In dat geval is het belangrijk om een zakelijke beleggingsrekening op naam van de onderneming te zetten. Wie in de onderneming belegt, zal belast worden op basis van het werkelijk behaalde rendement. Dit wordt meegenomen in het resultaat van de bv. Daarover moet dan een bepaald bedrag aan vennootschapsbelasting worden betaald. Het is dus ook belangrijk om goed na te gaan welk tarief voor welk bedrag geldt en wat dit je dus gaat kosten. Aan de andere kant zitten er ook voordelen aan zoals het verminderen van het resultaat bij verliezen in beleggingen.

Kiezen voor privé beleggen

Het is ook mogelijk om privé te beleggen. Wanneer je ondernemer met een BV bent, dan zal het vermogen eerst naar een privérekening moeten worden gestort. Daarvoor is een dividenduitkering een goede optie. Wel betekent dit dat aanmerkelijkbelangheffing moet worden betaald. De rest van de belasting valt in box 3. Dit betekent dat het belegd vermogen wordt belast volgens een ingeschat rendement van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Een hoger vermogen betekent dat de belastingdienst ook met een hoger percentage aan rendement werkt. Dit kan dus ook hogere belasting betekenen.

Werken in een eenmanszaak

De keuze voor zakelijk of privé beleggen is anders wanneer het om een eenmanszaak gaat. De ondernemer wordt dan per definitie als een privépersoon gezien door de belastingdienst. Dat betekent dus dat zakelijk beleggen vanuit de eenmanszaak eigenlijk net zo goed privé beleggen is omdat er geen onderscheid op wat voor vlak dan ook wordt gemaakt. Dat betekent ook dat er gemakkelijker mee gewerkt kan worden en dat alle zaken nagenoeg gelijk zijn of je nu zakelijk of privé belegt. Het is dus ook belangrijk om te beseffen dat de verschillen op dit vlak niet heel groot zijn en je dus ook niet per se hoeft te onderzoeken wat de betere optie is. Dit is relatief gemakkelijk te bepalen voor jezelf.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie