Werknemers vrezen ernstige ongelukken

Werknemers vrezen ernstige ongelukken

Redactie Baaz
'Het is wachten op een ernstig ongeluk op mijn werk, want de veiligheid hier laat te wensen over', zegt liefst 1 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen.

Kantoormeubelleverancier Manutan onderzocht de veiligheid op het werk onder ruim 1200 werkende Nederlanders, waarvan zo’n 700 in magazijnen en werkplaatsen. Vloeistoffen en chemische stoffen blijken een belangrijk veiligheidsrisico te vormen.

Ongelukken met chemische stoffen

Van de ondervraagde werknemers in magazijnen en werkplaatsen heeft 35 procent te maken met gevaarlijke of chemische stoffen. Ongeveer een op de tien geeft aan dat die niet altijd goed afgeschermd of opgeborgen worden.  Gemorste vloeistoffen vormen eveneens een risico. 

Bijna dertig procent zegt dat er op het werk soms al dan niet gevaarlijke vloeistoffen worden gemorst. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook om olie of vet gaan. Zo snel mogelijk verwijderen, luidt dan het devies. Maar 54 procent heeft geen idee welk absorptiemiddel voor welke vloeistof geschikt is en ruim 30 procent heeft überhaupt geen absorptiemateriaal voorhanden, zo blijkt uit het onderzoek.

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is dat alle werknemers weten met welke stoffen wordt gewerkt, wat de risico’s zijn, hoe ze met die stoffen om moeten gaan en hoe ze die moeten opslaan. 

Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux van Manutan: 'Sowieso is het raadzaam gevaarlijke stoffen zorgvuldig op te bergen in speciale containers, vaten of opslagtanks. Of ze af te schermen in een speciale veiligheidskast.'

Dat dit nog steeds niet overal gebeurt, vindt Van Dijk onbegrijpelijk. Manutan geeft op haar website informatie over verschillende richtlijnen voor de juiste etikettering van gevaarlijke stoffen, zoals de PGS 15 richtlijn, de UN normering, ATEX richtlijnen en ADR, IMDG en IATA richtlijnen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie