Werkloosheid kent opnieuw daling

Jordi Smit
De werkloosheid in Nederland kent opnieuw een daling. Het aantal werkenden is het afgelopen kwartaal met gemiddeld 11.000 werkenden per maand toegenomen, zo meldt het CBS. UWV registreerde eind april 257.000 lopende WW-uitkeringen.

Daling werkloosheid

In de maand april waren er in Nederland 8,9 miljoen werkenden. De werkloosheid daalde met gemiddeld 10.000 per maand tot 300.000 werklozen, wat 3,3 procent is van de beroepsbevolking. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn.

Geen betaald werk

In totaal hebben 4,1 miljoen mensen om verschillende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

LEES OOK: Krapte op de arbeidsmarkt stijgt verder

Werkloosheid Nederland

Nederland behoort in de top 3 van landen met de laagste werkloosheid. Alléén in Tsjechië en Duitsland was het percentage werklozen lager. Het hoogst was de werkloosheid in Spanje en Griekenland, waar respectievelijk 14,0 en 18,5 procent van de beroepsbevolking werkloos was.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi