Krapte op de arbeidsmarkt stijgt verder

Jordi Smit
Er is opnieuw een toename te zien in de krapte op de arbeidsmarkt. Ook het aantal vacatures bereikte een nieuw toppunt, aldus het CBS.

Stijging krapte op de arbeidsmarkt

De reden van de stijging van de krapte in de arbeidsmarkt komt door de lagere werkloosheid en het groter aantal vacatures. In het eerste kwartaal waren dit gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen, in het vierde kwartaal van 2018 waren dit nog 80 vacatures per 100 werklozen.

Toename openstaande vacatures

Vrijwel alle bedrijfssectoren ondervonden een toename van het aantal openstaande vacatures. Bovenal middelgrote bedrijven hadden meer vacatures openstaan. Een daling vond plaats in de financiële dienstverlening en de overige dienstverlening.

LEES OOK: Vast contract: jongeren behalen mijlpaal steeds later

Banengroei werknemers

De banengroei kwam voor een groot deel voor de rekening van werknemers. Het aantal banen van werknemers nam in het eerste kwartaal van 2019 met 53.000 tot 8.478.000 toe. Het aantal banen van zelfstandigen nam met 1.000 toe tot 2.113.000.

afbeelding van Jordi Smit
Door: Jordi Smit

Jordi Smit | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Jordi