Werkgevers willen lagere AOW-leeftijd

Jonas Bloemen
Niet alleen werknemers hebben moeite met een hoge AOW-leeftijd, ook werkgevers zitten niet te wachten op een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Zo blijkt uit onderzoek wat de SP uitvoerde.

LEES OOK: De pensioenplannen op een rij

De SP peilde bij 77 willekeurige bedrijven hoe zij dachten over een verhoging van de AOW-leeftijd. Driekwart van de deelnemers zegt er niet zeker van te zijn dat hun personeel tot ze 66 jaar zijn kunnen doorwerken. Zeven op de tien deelnemers stellen dat het risicovoller is geworden om 50-plussers aan te nemen nu de AOW-leeftijd omhooggaat. Zo gaf een van de deelnemers aan nooit een kandidaat aan te nemen die ouders is dan 55 jaar. Het risico op ziekte met doorbetaling acht hij te groot. 

De bedrijven die meededen aan het SP-onderzoek zijn vooral werkzaam in sectoren met zware beroepen. Bijvoorbeeld in de bouw, de zorg en de schoonmaak- en transportsector. ‘Dit onderzoek laat onmiskenbaar zien dat werkgevers de verhoging van de AOW-leeftijd wel degelijk een probleem vinden. VNO-NCW en MKB Nederland zouden zich dat signaal meer moeten aantrekken. Laat dit onderzoek een aansporing zijn om de FNV mee te helpen in plaats van tegen te werken bij het pleidooi voor een lagere AOW-leeftijd.’ Vertelt SP-kamerlid Bart van Kent tegen het AD. 

AOW-leeftijd

De situatie omtrent de AOW-leeftijd is ingewikkeld. De vakbonden eisen een pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar, maar vooralsnog houdt het kabinet vast aan 67 jaar.