Werkgever neemt steeds vaker bestaand personeel onder de loep

Werkgever neemt steeds vaker bestaand personeel onder de loep

Redactie Baaz

Nederlandse werkgevers screenen flink vaker dan voorgaande jaren medewerkers die al langer werkzaam zijn binnen het bedrijf. Dat blijkt uit cijfers van Validata, dat voor het Nederlands bedrijfsleven tienduizenden screenings per jaar uitvoert. Het hoge aandeel screenings van buitenlandse kandidaten valt ook op.

Het periodiek screenen van bestaande werknemers wordt ook wel in-employment screening genoemd. In 2022 nam dit soort screening 3,8% van het totaal in beslag; in 2023 maar liefst 12,8%.  “In plaats van dat er slechts eenmalig wordt gescreend voor de start van het dienstverband, voelen veel bedrijven de noodzaak om ook gedurende een dienstverband te blijven screenen.” aldus CEO Harm Voogt. “Los van toenemende compliance eisen, kan het ook komen door de krappe arbeidsmarkt; werkgevers zijn afhankelijker van de mensen die ze hebben en bij interne doorstroom vindt ook steeds vaker een screening plaats. 

Verder dan een VOG 

Bij een screening wordt niet alleen gekeken naar iemands VOG maar ook bijvoorbeeld of een werknemer wel de juiste diploma’s op zak heeft, geen grote financiële schulden heeft en of de werkervaring correct is opgegeven.

In-employment screening houdt in dat er onder andere weer een VOG wordt uitgevraagd, maar ook kunnen daar nieuwe onderdelen aan worden toegevoegd als kandidaten intern een nieuwe functie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een kredietcheck, internetscan en controle op internationale PEP- en sanctielijsten. Voogt: “Je wilt zeker weten dat je mensen écht deugen. Nog los van de kosten van een ‘mishire’, worden tegenwoordig schandalen in diverse branches breed uitgemeten en reputatieschade kan funest zijn voor bedrijven. Ik verwacht dan ook alleen maar een toename van screening te blijven zien.”

Internationalisering van de arbeidsmarkt  

Uit de cijfers van Validata komt verder overduidelijk naar voren dat Nederlandse werkgevers onverminderd vaak kandidaten uit het buitenland aannemen.  Inmiddels is 22% van de mensen die een screening ondergaat voor een functie bij een Nederlandse werkgever een internationale kandidaat in Nederland; een expat dus.

Ook hebben steeds meer Nederlandse bedrijven mensen voor zich werken die - op het moment van screenen - in het buitenland wonen. In 2023 ging dat om 10% van alle kandidaten. De meest vertegenwoordigde nationaliteit daarbinnen is India. Voogt: “Onze arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren flink geïnternationaliseerd. Denk maar aan de vele high tech bedrijven rondom Eindhoven; de helft van de inwoners van de wijk Meerhoven is expat uit India. We bedienen ook veel buitenlandse hoofdkantoren die in Amsterdam en Rotterdam zitten.”

Zakelijke en financiële dienstverlening 

Het totaal aantal screenings dat door de Nederlandse werkgever is uitgevoerd is in 2023 met 13% toegenomen ten opzichte van 2022. Validata merkt vooral op dat er sprake is van een toename in de financiële (+13%) en zakelijke (+20%) sector. Deze twee sectoren zijn nu samen goed voor 57% van alle screenings die zijn verricht. Werkgevers hebben in die sectoren in toenemende mate te maken met strenger wordende wet- en regelgeving.

“Kijken we bijvoorbeeld specifiek naar de cijfers uit de juridische sector, dan is de groei te danken aan het aantal internationale advocatenkantoren dat zich bij ons heeft aangesloten. Deze kantoren moeten aan meer regelgeving voldoen dan Nederlandse advocatenkantoren. Internationale kantoren lopen duidelijk voorop wat betreft het implementeren van een gedegen screeningbeleid”, aldus Voogt.

“De werkgever besteedt dit vanwege de steeds complexere wet- en regelgeving steeds vaker uit. Dit verklaart dus ook de groei van de screeningmarkt. Werkgevers hebben een grotere behoefte om risico’s af te dekken. Het herhaaldelijke screenen van mensen is daar ook een oplossing voor.”

Over Validata

Validata is een innovatief technologiebedrijf, gespecialiseerd in software voor employment screening op internationaal niveau. Sinds 2009 helpt Validata organisaties bij het maken van meer duurzame beslissingen middels online screening oplossingen. De slimme software zorgt voor een snelle en efficiënte screening en een optimale candidate experience. 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie