Weet jij hoeveel feestdagen er in België dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

Weet jij hoeveel feestdagen er in België dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

Redactie Baaz

De maand mei omvat verschillende feestdagen in België, met enkele belangrijke data om te vieren, waaronder de Dag van de Arbeid en Hemelvaartsdag. Voor werknemers kunnen deze feestdagen soms vragen oproepen over hun rechten en plichten. Zijn de feestdagen voor elke werknemer hetzelfde? Hoe worden ze betaald? Heeft een werknemer die op een feestdag werkt recht op extra loon? Catherine Mairy, juriste, werpt haar licht op dit onderwerp.

Wat zijn de feestdagen in België en hoeveel zijn het er?

Een feestdag is een dag waarop in België niet wordt gewerkt, op enkele uitzonderingen na. Er zijn 10 feestdagen per kalenderjaar: Nieuwjaarsdag (1 januari), Tweede Paasdag, Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Nationale Feestdag (21 juli), Maria-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). Om de vraag in de titel te beantwoorden: voor deze maand mei in 2024 staan 3 feestdagen op de kalender: woensdag 1 mei, donderdag 9 mei (Hemelvaart) en maandag 20 mei (Pinksteren).

Zijn die voor alle werknemers gelijk?

"Ja, deze tien feestdagen zijn bij wet vastgesteld en alle werknemers in de particuliere sector hebben er recht op, ongeacht hun anciënniteit, hun functie of de duur van hun dienstverband. In sommige sectoren bestaan er, naast de tien wettelijke feestdagen, ook extralegale feestdagen. Dit zijn dagen die bijvoorbeeld worden toegekend ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen zoals het feest van de heilige Barbara", legt Catherine Mairy uit.

Worden de lonen op de feestdagen betaald door de werkgever?

Jazeker! De werknemer heeft recht op het loon dat hij of zij voor een feestdag zou hebben verdiend als hij of zij op die dag daadwerkelijk had gewerkt.

Wat gebeurt er als een feestdag op een zondag valt?

Als een feestdag op een zondag valt, gaat hij niet verloren. De feestdag moet worden vervangen door een andere dag die op de gebruikelijke werkdagen en in hetzelfde kalenderjaar valt.

"Nemen we zondag 21 juli 2024 als voorbeeld: die moet vervangen worden door een gebruikelijke dag van activiteit in 2024, of dat nu voor of na 21 juli is. Dezelfde regel geldt voor een werknemer die normaal niet op zaterdag werkt wanneer de feestdag op een zaterdag valt" vervolgt Catherine Mairy.

Wat kan men in dat geval doen?

"Je moet stroomopwaarts handelen, dat wil zeggen aan het einde van het voorgaande kalenderjaar, om de vervangingsdagen in onderling overleg binnen de onderneming vast te stellen", legt Catherine Mairy uit.

Die vervangingsdagen worden dan vóór 15 december via een bericht in de lokalen van de onderneming aangeplakt; het bericht moet ook bij het arbeidsreglement worden gevoegd. Voor de feestdagen van 2024 moet deze aankondiging concreet vóór 15 december 2023 worden aangeplakt.

Mag de werknemer werken op een feestdag en zo ja, wat met zijn loon?

Werken op een feestdag is niet toegestaan, behalve in bepaalde sectoren en onder bepaalde voorwaarden. Voorbeelden zijn de ziekenhuissector en de horeca. "Als de werknemer op een feestdag werkt, moet de werkgever hem zijn normale loon betalen en eventueel een loonsupplement dat op sector- of bedrijfsniveau zou zijn voorzien. De werkgever moet hem ook binnen 6 weken na deze feestdag een compensatierust toekennen; dit is een compensatierust die tijdens de werktijd moet worden genomen", besluit Catherine Mairy.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie