Wat doet Alexander Pechtold (D66) voor ondernemers?
Alexander Pechtolds plannen voor ondernemers

Wat doet Alexander Pechtold (D66) voor ondernemers?

Redactie Baaz

Deze week vertellen de lijsttrekkers van zes grote partijen wat ondernemers van hen kunnen verwachten in het nieuwe kabinet. Als laatste is het woord aan Alexander Pechtold.

'We komen alleen uit de huidige stilstand door ruimte te creëren voor nieuwe groei. Dat betekent ruimte maken voor talent en ondernemers. Enkele concrete voorstellen: D66 vindt dat een faillissement niet langer het definitieve einde van een ondernemerscarrière hoeft te zijn; D66 wil regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen; D66 pleit voor een goede  mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren; D66 wil dat de toegang tot krediet en kapitaal verbetert. De overheid moet, samen met pensioenfondsen en banken onnodige drempels wegnemen. D66 onderzoekt de noodzaak van het heroprichten van een Nationale Investeringsbank. D66 wil de regeldruk voor ondernemers verminderen op twee manieren: Meer vertrouwen door minder gedetailleerde regels en meer controle op resultaten in plaats van op de uitvoering. Eenvoudiger contact met de overheid door het instellen van één contactpersoon per ondernemer.' 

Weten wat de lijsttrekkers van de andere grote partijen zeggen over ondernemerschap? Lees alvast de beloftes van Jolande Sap, Mark Rutte en Diederik Samsom. De komende dagen lees je ook de antwoorden van Sybrand Buma en Emile Roemer op deze website.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie