Wat bedrijven nu kunnen doen om energie te besparen

Wat bedrijven nu kunnen doen om energie te besparen

Redactie Baaz

De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen treffen niet alleen energie-intensieve industrieën hard - in alle sectoren zijn er bedrijven die vrezen voor hun voortbestaan als de prijzen voor energie blijven stijgen. Al in februari van dit jaar verklaarden ondernemingen in een enquête van online retailer reichelt dat een aanhoudende prijsstijging op lange termijn negatieve gevolgen zou hebben voor hun rentabiliteit. Deze situatie is nu aangebroken en dan moet de winter nog beginnen.

Wat bedrijven nu kunnen doen om energie te besparen

Helaas is er geen snelle en zelfs geen gemakkelijke politieke oplossing in zicht. Welke mogelijkheden blijven er dan over voor bedrijven om in deze lastige situatie te overleven? Christian Reinwald, hoofd productmanagement & marketing bij reichelt elektronik, geeft concrete tips hoe bedrijven met deze uitdagingen moeten omgaan en de energiekosten door innovatieve oplossingen kunnen verlagen.

Energieverslindende verlichting

De huidige enorme stijging van de energiekosten is voor bedrijven een bijna niet te dragen last. Het goede nieuws is dat de meeste bedrijven al maatregelen hebben genomen om energie te besparen. Zij hebben bijvoorbeeld hun energieverslindende verlichting vervangen door LED's (85%), de isolatie van hun gebouwen verbeterd (71%) of werknemers bewustgemaakt van de hoge prijzen voor energie (62%). Dit zijn allemaal effectieve eerste stappen om de kosten te verlagen.

Controle met meetapparaten

Maar liefst 58 procent van de bedrijven maakt al gebruik van systemen om energie te monitoren, waarmee bedrijven de energievreters kunnen vaststellen zodat ze daarna energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet eens hoeveel elektriciteit apparaten in stand-by modus verbruiken. Een consequente controle met meetapparatuur kan hierin inzicht geven.

Elektriciteit via zonnepanelen

Nadat deze maatregelen zijn genomen kunnen bedrijven verdere stappen ondernemen om de hoge elektriciteitsrekening te verminderen. Een bijzonder eenvoudige en doeltreffende optie is het installeren van fotovoltaïsche systemen, ook wel zonnepanelen genoemd, om zelf elektriciteit op te wekken. 40% van de bedrijven maakt al van deze mogelijkheid gebruik voor het genereren van energie.

In het geval de overtollige via zonnepanelen geproduceerde elektriciteit niet aan het net kan worden gegeven, is het prettig als deze energie dan opgeslagen kan worden in oplaadbare batterijen. Krachtige oplaadbare batterijen geschikt voor commercieel gebruik zijn al verkrijgbaar vanaf ongeveer 5.000 euro. Dit maakt zonnetechnologie ook voor kleinere bedrijven steeds betaalbaarder en toegankelijker.

Alternatieve warmtebronnen

Elektriciteit is één ding, maar hoe kunnen bedrijven greep krijgen op de torenhoge verwarmingskosten? De installatie en het gebruik van een warmtepomp is een veelbesproken maatregel die ook door de overheid wordt gestimuleerd.

Zelfs vóór 2022 was er een duidelijke trend om meer warmtepompen te installeren in plaats van gasverwarmingssystemen. In de huidige situatie is de vraag enorm toegenomen en daarom kan het gebeuren dat bedrijven langere wachttijden voor installatie moeten accepteren. Als alternatief of als aanvulling kunnen bedrijven ook overwegen te investeren in een zonnewarmtesysteem.

Een ander alternatief is het gebruik van restwarmte die bijvoorbeeld bij industriële processen of in ventilatie- en airconditioningsystemen ontstaat. Dit potentieel wordt vaak nog niet benut. Besparingen van 20-30 procent kunnen worden bereikt door eenvoudigweg warmte terug te winnen uit verwarmde lucht in een gebouw. Als gaat het om industriële restwarmte kunnen nog meer besparingen worden gerealiseerd.

Het installeren van warmtewisselaars of het afvoeren van proceswarmte vergt wel een grotere investering. Bedrijven mogen niet uit het oog verliezen dat een warmtepomp, net als het gebruik van restwarmte, een langetermijnoplossing is die zorgt voor een energie-efficiëntere bedrijfsvoering en een lagere stookrekening.

Worden de winters in Nederland onaangenaam?

Zonder twijfel zal de winter van 2022 veel van bedrijven vragen. In veel gevallen is een snelle overschakeling op alternatieve energiebronnen nauwelijks mogelijk, omdat bijvoorbeeld gespecialiseerde bedrijven door de grote vraag langere wachttijden hebben. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk naar alternatieve energiebronnen te kijken. Alleen op die manier kunnen bedrijven zich op de lange termijn minder afhankelijk maken van de invoer van grondstoffen en zijn ze ook beter voorbereid op een eventuele toekomstige energiecrisis of prijsschommelingen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie