Ontslag bij een Burn-out. Kan dat?

Ontslag bij een Burn-out. Kan dat?

Redactie Baaz

Te hoge werkdruk bij werknemers kan leiden tot een burn out.  Burn out is een vervelende zaak. Dat geldt voor werknemers én werkgevers. In dit artikel zullen we de juridische aspecten van het ontslag van een werknemer met een burn-out nader bekijken.

 

Wat is een burn out?

Een burn-out is een gezondheidsaandoening die het vermogen van een werknemer om te functioneren op de werkplek ernstig kan aantasten. Burn out komt vaak voor bij werknemers die grote inzet vertonen op het werk en zich daarom ‘voorbij kunnen hollen’.  Het betreft dan ook vaak gemotiveerde en waardevolle werknemers. 

De zorgplicht van de werkgever

Een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse arbeidsrecht is de zorgplicht van de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever verantwoordelijk is voor het scheppen van een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief het voorkomen van burn-outs en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Werkgevers hebben de verplichting om maatregelen te nemen om burn-outs te voorkomen, zoals het aanbieden van trainingen en het creëren van een werkcultuur die stress en overbelasting minimaliseert.

Burn out  en ziekteverzuim 

Er is niet altijd sprake van arbeidsongeschiktheid ( ziek zijn ) bij burn out. Maar als de werknemer door de burn out niet in staat is om zijn werk te verrichten is de werknemer gezien het arbeidsrecht ‘ziek’. Dat brengt verplichtingen voor werkgever en werknemer met zich mee.

De werkgever moet samen met de werknemer een re-integratieplan aangaan om de werknemer weer in staat te stellen zijn of haar werk te hervatten. Dit plan kan verschillende stappen omvatten, zoals aangepaste taken, counseling of andere interventies om de werknemer te ondersteunen bij zijn of haar herstel.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Helaas kan het In sommige gevallen voorkomen dat een werknemer met een burn-out langdurig arbeidsongeschikt blijft en het re-integratieproces niet succesvol verloopt. In dergelijke gevallen kan de werkgever overwegen om de werknemer te ontslaan. Echter, het ontslaan van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, waaronder burn-out, is aan strikte regels gebonden.

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Er geldt gedurende de eerste 2 jaar van ziekte een opzegverbod. Dit betekent dat een werkgever de arbeidsovereenkomst in principe niet mag opzeggen zolang de werknemer nog geen 2 jaar ziek is. 

Ontslag met toestemming UWV 

Een werkgever kan als werknemer 2 jaar ziek is een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. 

Het UWV zal dan toetsen of er voldaan is aan de wettelijke eisen voor ontslag. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de duur van de arbeidsongeschiktheid ( minimaal 2 jaar ), of er voldoende re-integratie inspanningen zijn verricht en de mogelijkheden van herstel op korte termijn.

Ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst

In sommige gevallen komen werkgever en werknemer tot de conclusie dat de aard van het te verrichten werk niet past bij de aard of het karakter van de werknemer.  Zelfs na herstel van een burn out ligt dan een nieuwe situatie van burn out in het verschiet.  In die gevallen kiezen werkgever en werknemer regelmatig voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.  In sommige gevallen kan dat op een ww-veilige wijze. Laat je hierover informeren door een ontslagspecialist.

Conclusie

Het ontslaan van een werknemer met een burn-out in Nederland is niet eenvoudig en moet voldoen aan strenge wettelijke eisen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en moeten zich inspannen om re-integratie van zieke werknemers mogelijk te maken. Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan ontslag mogelijk zijn.

Maar bedenk: voorkomen van een burn out is beter dan het oplossen daarvan.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie