Veel financile experts in moreel dilemma

Redactie Baaz
Bijna een vijfde van de medewerkers in de financile sector heeft zijn of haar baan wel eens opgezegd vanwege een ethisch dilemma.

Dat blijkt uit een onderzoek van NIVE Opleidingen. Het trainingsinstituut vroeg studenten en oud-studenten naar hun indrukken om zo een idee te krijgen van de omvang van bijvoorbeeld graaicultuur en andere problemen die regelmatig in de pers aaan bod komen.

Naast de bijna 18 procent van de medewerkers van financiële instellingen die zijn of haar baan wel eens heeft opgezegd vanwege een ethisch dilemma, geeft nog eens tien procent aan een derde partij te hebben geraadpleegd om een integriteitsvraagstuk op te lossen. Ook gaf zes procent van de respondenten aan ooit de rol van klokkenluider te hebben gespeeld.

Een ruime meerderheid (75%) van de bedrijven en instellingen in Nederland hanteert een gedragscode voor de medewerkers, waarbij ethische dilemma's vaak de hoofdmoot vormen. En acht op de tien financiële medewerkers zegt geconfronteerd te worden met integriteitsvraagstukken.

Bron: www.niveopleidingen.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie