Tweeslachtig Scenario voor 2024: Stijgende Huizenprijzen en daling van Hypotheekrente

Tweeslachtig Scenario voor 2024: Stijgende Huizenprijzen en daling van Hypotheekrente

Redactie Baaz

Volgens de meest recente prognoses van ABN AMRO is er een gemengd vooruitzicht voor de Nederlandse woningmarkt in 2024. De verwachting is dat de gemiddelde woningprijs in dat jaar met 2,5% zal stijgen, terwijl de hypotheekrente naar verwachting zal dalen.

Wat betreft de hypotheekrente, die momenteel stabiel is, voorspelt ABN AMRO een geleidelijke daling vanaf maart 2024. In januari 2022 bedroeg de hypotheekrente nog 1,75% voor leningen met een looptijd van 10 jaar, maar dit percentage is inmiddels gestegen naar meer dan 4%.

Energielabels als Game Changer: Opvallende Trend in Huizenmarkt

Een opvallende trend die ABN AMRO signaleert, is de groeiende invloed van het energielabel bij de aankoop van een huis. De gemiddelde huizenprijs staat momenteel 4,3% lager dan de piek in juli 2022, vooral in de grote steden. Huizen met een gunstiger energielabel blijken populairder, omdat de prijzen van energiezuinige woningen stabieler zijn gebleven in vergelijking met woningen met een lager energielabel. Deze stabiliteit is te verklaren doordat huizenkopers sinds de stijging van energieprijzen meer aandacht besteden aan het energieverbruik bij het aankopen van een woning.

Maximale Hypotheekvoordelen van Gunstig Energielabel in 2024

Een gunstig energielabel heeft niet alleen invloed op de stabiliteit van de woningprijzen, maar zal naar verwachting ook leiden tot een hogere maximale hypotheek vanaf 2024. Bram Vendel, Econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO, voorziet een groeiende vraag naar energiezuinige huizen in het komende jaar.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft de betaalbaarheid van woningen een zorgwekkend punt. Op dit moment besteden woningkopers gemiddeld 24% van hun netto inkomen aan woonlasten, wat aanzienlijk hoger is dan de 14% tussen 2015 en 2021. Het kopen van een huis is nu bijna twee keer zo kostbaar als enkele jaren geleden.

Optimisme onder Consumenten Stimuleert Huizenmarkt

Een lichtpuntje is het optimisme onder consumenten ten aanzien van de huidige huizenprijzen, dat voornamelijk wordt toegeschreven aan stijgende lonen en gunstige ontwikkelingen in hypotheekrente en huizenprijzen, die positiever zijn uitgevallen dan aanvankelijk werd gedacht.

Deze gunstige vooruitzichten hebben een positief effect op de huizenmarkt. Momenteel is het woningaanbod kleiner dan een halfjaar geleden, en de gemiddelde verkooptijd van een woning neemt af. Bezichtigingen zijn drukker bezocht en steeds meer potentiële kopers tonen interesse in het kopen van een huis. Het percentage woningaankopen met overbiedingen bedraagt momenteel 42%, wat aanzienlijk hoger is dan het percentage van slechts 10% in december 2022.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie