Sony neemt met IMX500-beeldsensoren deel aan bijzonder smart city-proefproject in Rome

Redactie Baaz
Sony Europe heeft vorig jaar zijn IMX500-beeldsensors met AI-verwerking aangekondigd. Deze sensoren staan aan de basis van drie smart city-proeven uitgevoerd door Envision in de gemeente Rome. De proeven zijn bedoeld om vervoersgerelateerde milieuvervuiling en ongevallen bij voetgangersoversteekplaatsen terug te dringen

Het hoofddoel van het experiment is het evalueren en leveren van een slim parkeersysteem dat gebruik maakt van de IMX500. Dit om vervuiling en verkeersopstoppingen van automobilisten die een parkeerplaats zoeken, te verminderen. Met deze proef kan de effectiviteit van een dergelijk systeem in kaart worden gebracht. Bestuurders worden via een smartphone-app naar een vrije parkeerplaats geleid die zo dicht mogelijk bij hun bestemming is.

Een tweede onderdeel van het experiment is een onderzoek van smart city-systemen die de capaciteit van het openbaar vervoersnetwerk optimaliseren. Zo worden slimme bushaltes ingezet die tellen hoeveel mensen in en uit elke bus stappen en overbelasting kunnen waarnemen. Dit om een beter OV-aanbod te garanderen en kosten te optimaliseren.

Tot slot zal een waarschuwingssysteem bij oversteekplaatsen worden geactiveerd om bestuurders voor overstekende voetgangers te waarschuwen. Hierbij wordt slimme verlichting op de weg gebruikt om de oversteekplaatsen zichtbaarder te maken en het aantal ongelukken te verminderen. De proef gaat in juni van start.

De IMX500 is de eerste beeldsensor met geïntegreerde AI-verwerking. Met de configuratie die voor deze proef wordt gebruikt kan real-time metadata worden geëxtraheerd met informatie over vrije parkeerplaatsen, de aanwezigheid van een voetganger die gaat oversteken of het aantal mensen dat een bus in- of uitstapt. Er worden geen beelden opgeslagen en ze verlaten ook de sensor niet, conform privacyvereisten.

Hierdoor kan de stad de vereiste internetbandbreedte voor dit soort systemen verminderen, opschalen met bestaande netwerken en energie- en communicatiekosten terugdringen. Bovendien houdt dit systeem rekening met de privacy van de burgers.

Sony Europe steunt de ontwikkeling en implementatie van slimme stadsprojecten om steden te helpen verschillende problemen op te lossen via een ‘Sensing as a Service (SeaaS)’-model.

Problemen waar grote steden mee kampen: verkeer, files en voetgangersveiligheid

De stad beschouwt verkeersdrukte, die wordt veroorzaakt door mensen op zoek naar een parkeerplek, als een belangrijke factor voor het fileprobleem. Met deze trial tracht Rome de schaal van het probleem te kwantificeren. Het inzetten van Sony’s beeldvormings- en sensortechnologie laat zien hoe IMX500-sensors problemen van drukke steden kunnen verlichten.

De gemiddelde afstand tussen voetgangers en voertuigen is een belangrijke maatstaf om de voetgangersveiligheid te meten. Met dit experiment kan een kwantitatieve analyse gemaakt worden naar het voorkomen van ongevallen met voetgangers door de installatie van signaleringsmechanismen bij oversteekplaatsen.

Antonio Avitabile, Managing Director van Corporate Alliance and Investment van Sony, legt uit: “Dit is een concreet voorbeeld van de manier waarop Sony's smart vision-oplossing het doel van de klant kan dienen met behoud van privacy. Onze visie is erop gericht om met het IMX500-platform duurzamere en leefbaardere steden te faciliteren.”

De toegepaste technologie

In het centrum van Rome zijn Genius-smart tips geïnstalleerd. Tijdens een testfase is in samenwerking met Sony een neuraal netwerk opgebouwd. Elke Genius-smart tip bestaat uit twee sensors die naar de omringende wegen en parkeerplaatsen kijken. De sensors sturen real-time data uitgewerkt door neurale netwerken over de exacte locatie van een vrije parkeerplaats, de aanwezigheid van voetgangers en het aantal mensen dat staat te wachten bij bushaltes.

Applicatie voor vrije parkeerruimte

De data van de exacte locatie van de vrije parkeerplek worden realtime via de smart tip gestreamd. Daarna wordt de data onmiddellijk verwerkt door de sensor in de smart tip en via neurale netwerken naar het cloudsplatform van partnerbedrijf Envision verstuurd. De coördinaten van de locatie van de vrije parkeerplaatsen worden in realtime weergegeven op een mobiel apparaat van bestuurders die richting het gebied rijden.

Voetgangersveiligheid

De aanwezigheid van voetgangers wordt op verschillende locaties gemeten en vergeleken. Het neurale netwerksysteem detecteert voetgangers bij het zebrapad en stuurt een lichtsignaal naar de bestuurders om ze te waarschuwen.

Slimme bushaltes

Data van wachtrijlengtes en mensen die de bus in- of uitstappen wordt door de sensor in de smart tip verwerkt en via het neurale netwerk naar het softwareplatform van Envision verstuurd. Zij verzamelen de data en stellen ze beschikbaar aan personeel dat het openbare busnetwerk beheert om de planning en schema's van het busnetwerk te verbeteren. Dit om te volle bussen te vermijden, het transportnetwerk beter te beheren en de reiservaring van de burgers te verbeteren. De proef wordt uitgevoerd in de stad Rome samen met een aantal start-ups in het Italiaanse ecosysteem en met de steun van Sony Europe.

TTM Group (DP Control)

Is verantwoordelijk voor het installeren van de IMX500-beeldsensor in de smart tip.

Envision

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de smart tips. Envision ontwerpt en ontwikkelt “End2End as a service”-infrastructuur voor slimme steden en IoT, beheerd via het softwareplatform UrbanVision.

Citelum

Een toonaangevend bedrijf voor straatverlichting in Europa en wereldwijd. Dit bedrijf heeft een brede ervaring met verkeersborden, videobewaking, elektrische stadsauto's en diensten, en wifi-netwerken in het bijzonder. Citelum is de promotor van het project en is verantwoordelijk voor de installatie van de smart tips op verkeerslichten, manager van de onderhoudsdienst van verkeerslichtsystemen, en vanlichtsignalisatie en verkeersregeling en -controle, in de stad Rome.

Over Sony Semiconductor Solutions

Sony Semiconductor Solutions Corporation is wereldleider in beeldsensoren. We streven ernaar geavanceerde beeldtechnologieën te bieden die voor meer gemak en vreugde zorgen in het leven van mensen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe soorten sensortechnologieën en brengen ze op de markt met het doel om verschillende oplossingen te bieden die de visuele en herkenningscapaciteiten van zowel mens als machine naar grotere hoogten te brengen. Bezoek voor meer informatie: https://www.sony-semicon.co.jp/e/.

 

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen vanRedactie