'Rendement IT-investeringen slecht ingeschat'

'Rendement IT-investeringen slecht ingeschat'

Redactie Baaz
Bedrijven slaan de plank mis bij het inschatten van het rendement van hun IT-investeringen. Dat zegt Ruud van Vliet van IT-dienstverlener Profict.

‘Met name het controleren van de opbrengsten van een IT-systeem of -project kan stukken beter.’ Om dit te bewerkstelligen, pleit hij voor frequentere oplevering van functionaliteit.

IT-investeringen dienen in het huidige economische klimaat een aantoonbaar rendement op te leveren voor de business, dan wel een wezenlijke bijdrage aan de kostenbesparingen te leveren. Ieder IT-project gaat normaal gesproken van start op basis van een positieve businesscase, waarin de kosten en baten tegen elkaar zijn afgezet. Financiële methoden als ROI en TCO blijken hierbij bruikbare handvatten om beslissingen zo veel mogelijk te objectiveren.

Methode

Tegelijkertijd blijken deze manieren volgens Van Vliet in de praktijk tekort te schieten om de effectiviteit van IT-projecten in kaart te brengen. ‘Een methode als TCO wordt veel gebruikt om de kosten van IT-investeringen te bepalen en deze methode voldoet goed. Het neemt naast de kosten voor aanschaf ook de kosten voor gebruik en onderhoud mee voor de gehele levensduur van een systeem.'

'Er kunnen onvoorziene kosten optreden doordat je als opdrachtgever te maken krijgt met verschillende partijen voor de ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van het systeem. Kosten als gevolg van een gebrekkige afstemming en miscommunicatie tussen dit soort bedrijven worden bijvoorbeeld niet meegenomen.’

Effectiviteit

Volgens Van Vliet zit de moeilijkheid bij het bepalen van het rendement van IT-investeringen vooral in het in kaart brengen van de effectiviteit: ‘De praktijk wijst uit dat opgeleverde IT-systeem in veel gevallen wel voldoen aan de vooraf opgestelde eisen, maar dat ze niet datgene doen waar de opdrachtgever ook echt behoefte aan heeft. Dus wat is dan de daadwerkelijke waarde van zo’n systeem?’

Om het rendement van IT-systemen en -projecten beter te kunnen controleren, pleit Van Vliet voor oplevering in delen: ‘Door een Agile-aanpak te hanteren deel je de requirements op in stukken en neem je elke twee tot vier weken deelfunctionaliteiten in productie. Hierdoor blijft de opdrachtgever in control. Hij houdt gedurende het ontwikkelproces zicht op de functionaliteit die wordt opgeleverd en kan direct bijsturen waar nodig.

'Op die manier zal het uiteindelijke systeem aansluiten op de behoeften en daadwerkelijke waarde toevoegen voor het bedrijf. En doordat het systeem in delen en in korte tijdframes wordt opgeleverd en getest, is bovendien het rendement beter te bepalen.'

# Auteur Wilco Rutenfrans werkt voor bureau Lubbers & De Jong

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie