‘Rabobank sjoemelt met dossier renteswaps’
‘Rabobank sjoemelt met dossier renteswaps’

‘Rabobank sjoemelt met dossier renteswaps’

Redactie Baaz
Rabobank wordt beschuldigd van valsheid in geschrifte. Volgens de Stichting Renteswapschadeclaim heeft de bank ondernemers onder druk gezet om oude documenten, met datum 2007 en 2008, alsnog te ondertekenen waarmee ze aangeven op de hoogte te zijn van risico's van rentederivaten. Dit zou de rechtspositie van de houders aanzienlijk schaden.

Antedateren van documenten

De bank maakt zich met deze handelwijze schuldig aan het antedateren van documenten. Volgens de claimstichting chanteerde de Rabobank ondernemers met opzegging van lopende leningen wanneer de swaphouders niet zouden tekenen. De AFM heeft de dossiers ontvangen en zegt: 'de signalen serieus te nemen.' Bedrijven in het mkb hebben 17.000 rentederivaten gekocht bij Nederlandse banken. Met deze producten kunnen de bedrijven zich bij een lening indekken tegen het risico dat de rente kan stijgen. De rente daalde echter flink en de leningen kregen een negatieve waarde van miljarden euro's.

Volgens de AFM hebben banken vaak niet het belang van de klant in het oog gehouden bij het afsluiten van deze producten. Daarom is de toezichthouder bezig om alle dossiers opnieuw te bekijken en klanten waar nodig te compenseren. Pieter Lijesen, voorzitter van de claimstichting, zegt 550 ondernemers met een renteswap van Rabobank te vertegenwoordigen die destijds niet goed geïnformeerd zijn en nu met een schadepost zitten. Van hen zou de stichting 40 meldingen hebben gekregen. Lijesen denkt dat het totale aantal meldingen in Nederland groter is.

'Actuele reactie'

De Rabobank zegt in een schriftelijke reactie zich niet te herkennen in het geschetste beeld en geeft aan dat dossiers mogelijk niet compleet waren. Opmerkelijk is dat Rabobank later met nóg een reactie komt, een 'actuele reactie'. De bank herroept hun eerdere bericht en meldt: 'als het is gegaan zoals de klant beschrijft, dan is dat een situatie waar we als Rabobank afstand van nemen.' Rabobank zegt de situatie te onderzoeken en waar nodig maatregelen te nemen. Rabobank geeft nu aan dat klanten, als ze stukken niet willen onderteken, daartoe niet verplicht zijn.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie